Jednoduchý podnikatelský plán pro malý projekt nebo rozjezd podnikání

Ne vždy je nutné vytvářet obsáhlý podnikatelský plán. Jste-li na startu nového podnikání nebo máte-li před sebou nový spíše malý projekt, obvykle vám postačí relativně jednoduchý podnikatelský plán.

Podnikatelský záměr pro Úřad práce najdete na této stránce níže.

Podle studie profesora Gartnera1 sestavení podnikatelského plánu zvyšuje pravděpodobnost, že skutečně zahájíte úspěšný byznys, o 250 %!

Pro koho je určen jednoduchý podnikatelský plán?

Jednoduchý podnikatelský plán je určen především pro začínající drobné podnikatele – živnostníky, nové menší společnosti či v případě přípravy malého projektu.

V případě, že uvažujete o podnikání formou živnosti, čelíte již na samotném začátku stejným základním otázkám a překážkám, jako když budete zakládat obchodní společnost.
Jestliže připravujete nový projekt, sestavení podnikatelského plánu vám přinese mnoho výhod. Především si vyhodnotíte, zdali má vůbec smysl projekt realizovat. A pokud ano, bude podnikatelský plán ústředním nástrojem pro koordinaci a motivaci osob podílejících se na realizaci projektu.

Potřebujete poradit při zakládání živnosti nebo obchodní společnosti? Neváhejte se na nás obrátit.

Co Vám přinese podnikatelský plán?

Podnikatelský plán, nebo chcete-li zpracovaný podnikatelský záměr, poslouží začínajícímu drobnému podnikateli pro nový projekt jako vodítko, návod či seznam kroků, které je nutné udělat, aby byl start i samotné podnikání úspěšné.
Podnikatelský plán totiž především formalizuje myšlenky podnikatele, systematicky je shrnuje “na papír” a je nástrojem komplexního zhodnocení podnikatelského záměru.

Co musí obsahovat i jednoduchý podnikatelský plán

Úkolem podnikatelského plánu je ujasnit si a v jednom dokumentu shromáždit:

 • dlouhodobé cíle podniku nebo podnikatele,
 • stručný nástin strategie, jak cílů dosáhnout,
 • představení klíčových osob a jejich schopností,
 • jaké služby nebo produkty budete nabízet,
 • v jaké lokalitě budete a chcete působit,
 • kdo bude vašim zákazníkem, jak zákazníka oslovíte, jak ho získáte, jak s ním budete dále pracovat, co vám bude přinášet,
 • kdo je vaše konkurence a jak se vyznačuje, jaké má slabé a silné stránky, v čem ji můžete předstihnout,
 • jaké jsou přednosti vašich produktů nebo služeb,
 • jaké zdroje budete k podnikání potřebovat (finance, lidé, prostory, nástroje, pomůcky),
 • jaké povinnosti musíte splnit (zákonné normy, předpisy..),
 • jaké jsou silné a slabé stránky vašeho podnikání, jaké jsou příležitosti a hrozby na trhu (tzv. SWOT Analýza).

Připravujete malý či středně velký projekt nebo plánujete zahájit podnikání a potřebujete poradit při zpracování podnikatelského plánu? Neváhejte se na nás obrátit.

Podnikatelský záměr pro úřad práce

Úřady práce Vám mohou poskytnout dotaci na rozjezd podnikání. Nazývá se příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa (SÚPM). Podmínkou je dobře připravený podnikatelský záměr. Při zpracování podnikatelských záměrů pro Úřad práce mají naši klienti téměř 100 % úspěšnost získání příspěvku. Podívejte se na naše reference. Máte-li zájem o zpracování podnikatelského záměru pro žádost o získání příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa, kontaktujte nás.

S vypracováním podnikatelského záměru pro úřad práce máme četné zkušenosti a naši klienti dotace získávají.

Jaká je cena za zpracování jednoduššího podnikatelského plánu?

Ceny jsou individuální v závislosti na požadavcích klienta. Záleží na mnoha faktorech, především na míře podrobnosti podnikatelského plánu a povaze spolupráce.

Poradíme vám, jaká varianta je pro vás nejvýhodnější! Pro konzultaci možné spolupráce a získání nezávazné nabídky nás neváhejte kontaktovat. Co nejdříve Vás budeme kontaktovat se základní nabídkou, podmínkami a cenou.

Získejte silného partnera pro Váš start a neváhejte se na nás obrátit pro více informací či se žádostí o osobní schůzku.

1 zdroj: http://www.entrepreneur.com