Představení služby Profipodnikatelskyplan.cz

“Přetvořte své nápady v reálný a úspěšný byznys!”

 

Při naší práci se setkáváme s tím, že lidé mají dobrý nápad, ale neumí jej formálně uchopit a převést do kvalitního podnikatelského plánu.

Pro každého podnikatele je zpracování podnikatelského záměru, resp. vyhotovení podnikatelského plánu velmi důležité. Ať už se bude jednat o jednoduchý business case, nebo obsáhlý strategický podnikatelský plán. Rozhodli jsme se využít našich zkušeností z podnikového poradenství a nabízíme vám pomoc ve všech činnostech souvisejících s podnikatelským plánem.

Cíl projektu

Projekt profipodnikatelskyplan.cz sleduje několik cílů.

 • Nabízíme praktické informace k obsahu a užitečnosti kvalitně zpracovaného podnikatelského plánu jak pro začínající podnikatele a osoby, které uvažují o rozjezdu vlastního podnikání, tak pro zaběhnuté firmy.
 • Současně si dovolujeme prezentovat nabídku našich služeb v dané oblasti, které vám pomohou projít úskalími od fáze konkretizace podnikatelského záměru až po fázi jednání s investorem.
 • A v neposlední řadě bychom vás rádi přesvědčili, abyste si podnikatelský plán nebo prezentaci pro investora vytvořili. Ideálně s naší pomocí.

Naši práci děláme s nadšením a kvalitně. Jediným měřítkem úspěchu jsou spokojení klienti a dlouhodobě vzájemně prospěšné vztahy. Pracujeme zcela bez podpory dotací.

Jaké výhody vám přinese spolupráce s námi?

 • Srovnáte si myšlenky v hlavě
 • Budete investovat své peníze do správného projektu
 • Vytyčíte si jasné cíle a cestu, jak cílů dosáhnete
 • Zvýšíte šanci úspěchu podnikatelské myšlenky
 • Snížíte riziko neúspěchu podnikatelského záměru / projektu / finanční ztráty
 • Zvýšíte šanci získat úvěr
 • Snáze oslovíte investora a získáte investici
 • Získáte nástroj pro řízení a koordinaci
 • Lépe pochopíte vazby mezi oblastmi (např. dopad marketingu do finačního plán)
Cítíte, že vy nebo vaše společnost potřebuje rozpracovat podnikatelskou myšlenku do podoby podnikatelského plánu? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Projekt profipodnikatelskyplan.cz sleduje několik cílů.

Představení Contrust Group s.r.o

Jsme poradenská společnost se zaměřením na poradenství pro malé a střední firmy. Zabýváme se také poskytováním rozmanitých služeb klientům na klíč.

Na nás se můžete se spolehnout!

Přinášíme vám profesionální a cenově dostupné služby pod značkou Contrust. Hodnoty naší společnosti jsou:

 • individuální přístup
 • důvěra
 • pohodlí
 • profesionalita
 • originalita
 • orientace na výsledky
 • partnerství
 • srozumitelnost

Zaměření aktivit naší společnosti

Naše firma se pod hlavičkou značky Contrust zaměřuje na tyto oblasti:

 • poradenství v oblasti zpracování podnikatelských plánů a konzultace podnikatelských záměrů
 • služby v oblasti zakládání společností, včetně kompletního servisu pro hladký rozjezd podnikání
 • poradenství v oblasti podnikového řízení, snížování nákladů, strategické poradenství (www.contrust.cz)
 • finanční simulace metodou Monte Carlo pro přesnější plánování, rozpočty, hodnocení investičních projektů a analýzu rizik (MonteCarloExpert.com)

Více informací o naší společnosti naleznete na stránkách http://www.contrust.cz/profil-spolecnosti.

Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi navážeme spolupráci.