Podnikatelský plán pro investora

Chcete-li pro váš podnikatelský záměr získat investora nebo strategického partnera, nebude se podnikatelský plán koncipovaný za tímto účelem od standardního podnikatelského plánu na první pohled nijak zásadně lišit. Podnikatelský plán pro investora je dokument, u kterého je potřeba klást na vybrané pasáže větší důraz.

V čem se liší podnikatelský plán pro investora?

Význam jednotlivých kapitol je rozdílný. Podnikatelský plán pro investorase liší, bývá doplněn o několik dodatečných částí s ohledem na specifické potřeby investora. Jedná se například o požadovanou formu spolupráce, požadovaný kapitál, finanční efekt a jiné, vedlejší efekty pro investora (například synergické efekty) a navrhovaný způsob tzv. exitu z investice.

Na co si dát pozor při zpracování podnikatelského plánu?

Podnikatelský plán slouží primárně pro vaši potřebu. Tento fakt je třeba mít vždy na paměti. Máte-li v plánu představit váš podnikatelský záměr externímu člověku, musíte se pokusit na každou část podnikatelského plánu dívat zvenčí – vžít se to do pozice nezaujatého člověka, kterého musíte oslovit a nadchnout.

Máte funkční prototyp nebo jste již zkoušeli služby nabídnout prvním potenciálním zákazníkům? Zkušenost se zákazníkem je pro investory značně důležitá.

Věnujte pozornost zpětné vazbě zákazníků, vžijte se do jejich role a zapracujte zjištění do podnikatelského plánu. Zákazníci nechtějí dokonalost, ale užitečnost.

Specifika podnikatelského plánu pro investora

 • Jádro zájmu investorů bývá v těchto klíčových oblastech, které musíte pečlivě zanalyzovat a věnovat jim náležitou pozornost v samotném plánu i při prezentaci.
 • Lidé, kteří budou podnikatelský záměr realizovat, jejich kvalifikace, zkušenosti, schopnosti a motivace. Jsou schopni plán naplnit?
 • Jakou potřebu řešíte, jakou hodnotu a užitek nabízíte potenciálním zákazníkům. (Pro tuto část se lze setkat i s označením value proposition).
 • Konkurenční výhoda, proč by se potenciální zákazník měl rozhodnout právě pro vás. (Označováno také jako Unique selling point).
 • Jaká je tržní příležitost, tedy na jaké trhy se zaměříte nyní a v budoucnu a jak jsou tyto trhy atraktivní.
 • Jaký bude obchodní model, tzn. jak získáte peníze zákazníků.
 • Vyjádření předchozího v číslech, jaké lze očekávat výnosy, náklady a zisky. Především očekávané příjmy musí být důvěryhodně podloženy. Čísla samotná nikoho neohromí, ale to, co je za nimi, možná ano!
 • Požadavky a efekty pro investora, jaká bude jeho role, kolik kapitálu bude muset investovat, kolik může v budoucnu očekávat.

Prezentace podnikatelského záměru před investorem

Nedílnou součástí příprav je i zpracování prezentace, které musí být jak po vizuální, tak obsahové stránce dobře připravená.

Jak Vám můžeme pomoci získat investora?

 • Klademe důraz na jednoduché a jasné vyjadřování, vyhýbáme se složitým formulacím. Jste-li odborníky v dané oblasti, neznamená to, že stejným odborníkem bude i oslovovaný partner.
 • Podnikatelský plán získá požadovanou strukturu, jednotlivé části podnikatelského plánu stavíme tak, aby na sebe věcně a logicky navazovaly.
 • Dáme vám zpětnou vazbu a cenné rady, jak dále zlepšit váš podnikatelský záměr.
 • Podnikatelský plán bude zpracován i v atraktivní a jednotné vizuální formě. První dojem je velmi důležitý.
 • Vyhnete se nadbytku technických podrobností. Pomůžeme vám dosáhnout vyvážené úrovně detailu.
Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr, pro který budete hledat investora nebo obchodního partnera? Díky našemu nezaujatému pohledu zpracujeme kompletní podnikatelský plán tak, aby byl maximálně srozumitelný a atraktivní pro externího čtenáře - investora. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!