Podnikatelský plán

Co je podnikatelský plán

Podnikatelský plán je mapa k vašemu vysněnému podnikání nebo projektu. Někdy se setkáte s označením byznys plán, business plan nebo i podnikatelský záměr, byť podnikatelský plán a podnikatelský záměr není totéž.

Podnikatelský plán je dokument založený na vašem podnikatelském záměru, který rozpracovává a obhajuje jeho životaschopnost. Podnikatelský plán je strukturovaný dokument, ve kterém na sebe logicky a věcně navazují všechny klíčové oblasti, které souvisí se záměrem – novým podnikáním nebo novým projektem.

S požadavkem na předložení podnikatelského plánu se setkáte v bance při žádosti o úvěr, u leasingové společnosti při schvalování leasingu nebo u investora, kterého budete žádat o finanční prostředky. Ale podnikatelský plán by měl sloužit především pro vás. Napoví vám, zda-li se vyplatí podnikatelský záměr realizovat, realizovat v upravené podobě nebo od něj upustit. Tím můžete ušetřit značné prostředky.

Byznys plán také přinese ekonomické zhodnocení podnikatelského záměru.

Příprava byznys plánu vám může ušetřit statisíce až miliony. Pečlivá příprava je levnější, než drahé chyby na trhu.

K čemu a komu slouží

Smyslem podnikatelského plánu je usměrnit myšlenky a představy podnikatele. Podnikatelský záměr podrobně rozpracovaný v podobě podnikatelského plánu poslouží začínajícímu podnikateli jako vodítko, návod či seznam kroků, které je nutné pro úspěšný start a podnikání udělat.

Výsledkem podnikatelského plánu by mělo být rozhodnutí, jestli projekt či podnikatelský záměr realizovat a zhodnocení, jaká bude potřeba finančních zdrojů a jaké zisky a návratnost lze očekávat.

Podnikatelský plán může být zpracován především pro potřebu samotného podnikatele, dále pro potřebu banky, investora nebo partnera. Podle toho, komu je určen, se také musí uzpůsobit jeho obsah. Podnikatelský plán je klíčovým dokumentem i v případě záměr podnikání formu franchizingu.

Pro podnikatele se podnikatelský plán stává základním a zásadním zdrojem informací, ze kterého bude dlouho čerpat, a který by měl být ještě několikrát aktualizován a doplněn.

Chcete poradit s vypracováním podnikatelského plánu? Vyberte si z nabídky služeb na úvodní stránce.

Krom podnikatelského plánu pro samotného podnikatele můžeme dále rozlišovat mezi:

Podle rozsahu a složitosti rozlišujeme

Jak psát podnikatelský plán

Svůj podnikatelský plán tvořte především objektivně a zámýšlejte se nad všemi předpoklady, jestli jsou reálné. Říká se, že podnikatelský plán se stane mapou či vodítkem, podle kterého budete činit zásadní kroky při zahájení podnikání. S podnikatelským plánem v ruce budete připraveni na rizika i budoucí příležitosti.

Nejdůležitější je podnikatelský plán skutečně napsat, nespoléhejte na to, že máte svůj podnikatelský záměr v hlavě.

Obsah podnikatelského plánu

Základní kostra – osnova podnikatelského plánu bývá podobná. Nedá se však říci, která osnova je jediná správná. Existuje však mnoho doporučení, kterými se vyplatí řídit. Konkrétní struktura každého podnikatelského plánu však musí odpovídat jeho účelu a specifikům podnikatelského záměru.

Zcela určitě by každý podnikatelský plán měl obecně obsahovat:

  • Představení záměru, projektu, myšlenky
  • Čeho chcete dosáhnout, jaké jsou vaše cíle
  • Popis výrobku nebo služby
  • Co výrobek nebo služba přináší zákazník? Proč o něj budou mít zájem?
  • Kdo bude zákazník?
  • Kde zákazníka naleznete a jak získáte peníze zákazníka?
  • Jaké zdroje budete potřebovat (finance, lidé, majetek)
  • Finanční rozpočet
  • Plán nákladů, výnosů a zisku
  • Analýza rizik, silných a slabých stránek

Podnikatelský plán konzultujte

Ptáte se, jestli máte podnikatelský plán někomu ukázat? Zde je odpověď jednoznačná. Ano. Podnikatelský plán ukažte nezaujaté osobě.

Nestranné posouzení podnikatelského záměru nebo projektu může odhalit rizika, špatně stanovené předpoklady, chyby ve výpočtech, … Ale také najít nové příležitosti a možnosti vylepšení záměru. Najděte si osobu, které důvěřujete, buď z okruhu rodiny, přátel, známých, nebo profesionálních konzultantů podnikatelských plánů.

Přejeme vám mnoho zdaru při realizaci vašich nápadů!