Leasing

Leasing představuje specifickou formu úvěru. Rozdíl leasingu klasického úvěru je, že si nepůjčujete přímo peníze, ale splácíte za předmět leasingu, který pořídila leasingová společnost.

Finanční leasing

Finanční leasing je asi nejpoužívanějším úvěrovým produktem pro financování dopravní techniky, strojů a zařízení. Podstatou finančního leasingu je, že se jedná o pronájem movité věci, kdy po skončení smlouvy přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce.

Pokud si podnikatel pořídí majetek prostřednictvím finančního leasingu, nese veškerá rizika spojená s provozem, jako při pořízení za hotové nebo klasickým úvěrem. Tzn., že sám hradí veškeré opravy, pojištění apod.

Operativní leasing

Odlišností operativního leasingu oproti finančnímu leasingu je především fakt, že předmět leasingu je ve vlastnich leasingové společnosti nejen po celou dobu splácení, ale i po skončení splátek neboli skončení leasingové smlouvy. V praxi tak dochází v plynulém převodu leasingové smlouvy (typicky při vypršení leasingové smlouvy na vozidlo dojde okamžitě a plynule k podepsání nové smlouvy na nový vůz, starý vůz leasingová společnost zpeněží na trhu s ojetými vozidly).

S tím souvisí několik dalších důležitých vlastnostní operativního leasingu. Velkou výhodou operativního leasingu je, že rizika (poruchy, opravy, odcizení a další) spojená s provozem předmětu leasingu jsou starostí leasignové společnosti.Dojde-li k poruše, poskytne leasingová společnost náhradní zařízení. Například při poruše je tak většinou u operativního leasingu okamžitě poskytnut náhrada (auto, stroj atd.). Nejde ovšem o samozřejmost, vše záleží na dohodnutých podmínkách smlouvy. Mluvíme pak o smlouvách typu full-service. V případě, že firma nebo podnikatel pořizují automobil na operatavní leasing typu full-service, je jedinou starostí nákup pohonných hmot. Všechny ostatní provozní starosti leží na bedrech leasingové společnosti.

Zpětný leasing

Velmi často používanou formou podnikatelského úvěrování je tzv. zpětný leasing. Zpětný leasing slouží k zpětnému profinancování pořízeného především výrobních prostředků -  strojů, celých výrobních linek apod.. Leasingová společnost nebo banka odkoupí předmět leasingu a okamžitě jej prodá podnikatelskému subjektu na základě úvěrové nebo leasingové smlouvy. Zjednodušeně řečeno se jedná o půjčku na vlastní majetek. 

Kde se dále dočtete o pojmu "Leasing"

Vyhledávání ve slovníku pojmů