Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je písemný dokument strategické povahy, který shrnuje všechny významné informace o podniku či projektu a popisuje všechny klíčové vnější i vnitřní faktory ovlivňující výsledky podniku či projektu. Stanovuje dlouhodobé cíle firmy, ke kterým podnikání směřuje, a tvoří dlouhodobou strategii, ze které se vychází a s níž by mělo být podnikání v souladu.

Podnikatelský plán představuje základní a klíčový dokument pro potřeby každého podnikatele nebo vedoucího projektu. Podnikatelský plán vychází z podnikatelského záměru.
Synonyma podnikatelského plánu: studie proveditelnosti (feasibility study), byznys plán, business plan

Kde se dále dočtete o pojmu "Podnikatelský plán"

Vyhledávání ve slovníku pojmů