Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr představuje nápad, myšlenku, koncept služby nebo produktu, který se nejčastěji poskytuje komerčním způsobem – výměnou za peníze nakupujícího.

Podnikatelský záměr zahrnuje nejen to, co chcete prodávat a poskytovat, ale i pro koho, jakým způsobem budete chtít získat zákazníky, s jakými zdroji budete podnikání rozjíždět, co od záměru očekáváte (čeho chcete dosáhnout) a mnoho dalšího. I jeden nápad a myšlenka, které pro vás představují tržní příležitost, mohou být formulovány v několika podnikatelských záměrech.

Potřebujete zpracovat podnikatelský záměr do podoby jednoduchého podnikatelského plánu? Pomůžeme vám.

Článek o podnikatelském záměru: http://www.contrust.cz/co-je-podnikatelsky-zamer.

Kde se dále dočtete o pojmu "Podnikatelský záměr"

Vyhledávání ve slovníku pojmů