Strategický management

Strategický management, neboli strategické řízení, je orientován na stanovení a dosáhování dlouhodobých cílů organizace. Velmi jednoduše můžeme činnosti strategického řízení rozlišit na

  • strategickou analýzu,
  • stanovení cílů,
  • návrh vhodné strategie, jak cíle dosáhnout,
  • zavedení strategie do života firmy,
  • kontrola plnění a aktualizace.

Komplexní podnikatelský plán by měl obsahovat dlouhodobé cíle firmy a strategii, jakou firma bude sledovat, aby dosáhla vytyčených cílů. V jednoduchém podnikatelském plánu by pak měl být aspoň nástin strategie.

Kde se dále dočtete o pojmu "Strategický management"

Vyhledávání ve slovníku pojmů