Studie příležitosti

Studie příležitosti (Opportunity Study) by měla být prvním krokem podnikatele v momentě, kdy má nějaký nápad nebo cítí příležitost. Slouží k posouzení nadějnosti a identifikaci možností uplatnění nápadu či projektu na trhu a k posouzení smysluplnosti podnikatelského nápadu. Může Vám ušetřit mnoho sil i peněz.

Pokud hovoříme v množném čísle, o studii příležitostí, pak se jedná o současné posouzení několika potenciálních příležitostí. Cílem je pak vybrat ty, které se jeví jako potenciálně ekonomicky zajímavé.

Proč zpracovat studie příležitosti

Lidé s vrozeným podnikatelským duchem jsou citlivější ke svému okolí a snáze hledají podnikatelské příležitosti. Ovšem ne všechny nápady lze realizovat. A to nejen kvůli nedostatku kapitálu, zaměstnanců nebo času, ale především proto, že některé nápady nejsou ekonomicky životaschopné.

Pro každý nápad nebo zamýšlený projekt by měla být připravena studie příležitosti za účelem posouzení atraktivity podnikatelské příležitosti.

Tím dostaneme odpověď, které nápady má smysl dále rozvíjet a rozpracovat do podoby podnikatelského plánu. Podnikatel se tak vyhne časově náročnému zpracování podnikatelského plánu pro nápady, které se ukáží již na základě studie příležitosti jako nereálné nebo nezajímavé. O investicích bez jakékoli analýzy nemluvě.

Jak vypadá studie příležitosti

Studie příležitosti by měla vycházet ze základních dostupných informací, měla by být stručná, přehledná a pracovat s odhady základních údajů, bez zpracování podrobných analýz. Cílem je posoudit životaschopnost nápadu v hrubé míře, resp. vyloučit nápady a projekty, které se již na základě tohoto hrubého posouzení jeví jako nerealizovatelné (například z důvodu nízké ziskovosti, vysoké rizikovosti nebo kapitálové náročnosti). Důležitá je základní myšlenka a osobní motivace podnikatele.

Nezapomeňte, že nadšení nestačí. Je nutné věnovat čas i energii přípravě. Jedno bez druhého nefungují.

Na co nezapomenout ve studii příležitosti

Základní oblasti, které by měla studie příležitosti respektovat, jsou

 • Konkrétní popis podoby budoucího produktu nebo služby.
 • Cíle podnikatele nebo firmy.
 • Potenciální zákazníci a jejich problémy a potřeby.
 • Možnosti využití nápadu na trhu, případně existující poptávka po daném druhu zboží či služby.
 • Existující konkurence a prostředí.
 • Potřební pracovníci, informace, kapitál, majetek.
 • Příležitosti, hrozby a rizika.
 • Hrubé ekonomické propočty investic a návratnosti.

Metody, které pomohou

Ačkoli studie příležitosti není podrobnou analýzou, při zpracování dostupných informací mohou pomoci následující metody:

 • SMART pro správné stanovení cílů,
 • SWOT analýza pro formulaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb,
 • PESTEL pro strukturovanou analýzu okolí,
 • Porterův model 5ti sil pro zhodnocení intenzity konkurence,
 • 5C pro situační analýzu,
 • Strom cílů a strom problémů,
 • Asociativní mapy,
 • Doba návratnosti, Průměrné roční cashflow,
 • Kritické faktory úspěchu, apod.

Správný výběr metody, stejně tak i provedení studie příležitosti záleží na zkušenosti podnikatele. V žádném případě se však nenechte odradit a neskákejte po hlavě do vody. A jestliže jste přesvědčeni o nadějnosti nápadu, můžete přistoupit ke zpracování podnikatelského plánu.

Poskytneme Vám odbornou pomoc při zpracování studie příležitosti. Kontaktujte nás.