Prezentace pro investora

Investoři mají hodně peněz, ale málo času, proto se zabývají pouze tím, co sami považují za důležité nebo zajímavé. Vysoký potenciál projektu je klíčový, ale nejprve musíte investora zaujmout! První dojem je velmi důležitý. Teprve poté dostanete příležitost podrobně představit svůj podnikatelský záměr, jednat o podmínkách a nakonec získat vysněné finanční prostředky.

Pečlivá prezentace pro investora či teaser Vám otevře dveře

Úvodní prezentace podnikatelského nápadu pro investora se někdy označuje, má-li písemnou formu, jako teaser a obvykle předchází podrobnému seznámení s podnikatelským plánem. Někteří investoři vás mohou sami požádat rovnou o podnikatelský plán, ale pokud se chystáte na úvodní oslovení budoucích potenciálních investorů, není nezbytně nutné jim celý podrobný podnikatelský plán zasílat ihned. Ale nebojte se, pokud investora váš záměr zaujme, podnikatelský plán si dříve nebo později vyžádá.

Pečlivě připravená a promyšlená prezentace šetří čas váš i investorů a také zvyšuje šanci, že investora zaujmete. Prezentace (teaser) musí vzbudit u investora zájem se vašim záměrem dále zabývat.

Jakou formu prezentace pro investora zvolit?

Prezentaci byste měli mít vždy připravenou v písemné formě a můžete ji investorovi předat buď v papírové podobě nebo elektronicky v pdf. To platí i v tom případě, kdy se vám naskytne možnost prezentovat svůj nápad přímo před investorem. Vzbudíte dobrý dojem a investor si odnese materiál, který mu připomene nejdůležitější body podnikatelského záměru.

Úroveň prezentace (teaseru) je klíčová, není to jen formalita

Není nic dražšího, než odradit investory mizernou kvalitou prezentace vašeho podnikatelského nápadu. Prezentace podnikatelského záměru pro investora musí být přehledná, vizuálně atraktivní, přiměřeně stručná a přitom musí obsahovat vše důležité. Z našich zkušeností víme, že kvalita prezentace je často zanedbána a kvůli tomu jsou i zajímavé záměry investorem odmítnuty.

Čas věnovaný přípravě prezentace (teaseru) se Vám násobně vrátí ve zkrácení času, který budete k nalezení investora potřebovat.

Obsah prezentace pro investora

Každý záměr má svá specifika, přesto byste neměli zapomenout na následující body:

  • Stručné představení myšlenky nebo připravovaného podnikatelského záměru
  • Jaký problém na trhu řešíte, nebo jaká přání chcete plnit
  • Jak problém vyřešíte, co je vašim produktem
  • Představení týmu
  • Anaýza konkurence a trhu
  • Kdo je váš zákazník
  • Jaký bude obchodní model
  • Harmonogram realizace projektu a vstupu na trh
  • Finanční plán podníkání
  • Vaše nabídka a požadavky na investora

Nikdy si nezapomeňte připravit, kolik prostředků budete požadovat a co za ně investor může očekávat.

Vypracujeme Vám kvalitní prezentaci pro investora

Vytvoříme vám kvalitní prezentaci, kterou si budete moci vytisknout, nebo předat investorovi v pdf. V průběhu zpracování vám poskytneme poradenství, abychom pomohli „prodat“ váš nápad. Ušetříte čas a zvýšíte šanci, že oslovený investor bude mít zájem investovat do vašeho záměru. Kontaktujte nás, nebo zašlete nezávaznou poptávku, připravíme prezentaci vašeho podnikatelského záměru, která vás nadchne.