Workshop Jak napsat úspěšný podnikatelský plán

Máte nápad a chtěli byste začít podnikat? Nebo již podnikáte a připravujete nový projekt? Chcete zažádat o bankovní úvěr?

Naučíme vás připravit podnikatelský plán tak, abyste ze svých nápadů vybudovali nový úspěšný byznys, který vám bude přinášet radost i peníze. Prakticky orientovaným interaktivním seminářem vás provedou specialisté na tvorbu profesionálních podnikatelských plánů z týmu www.profipodnikatelskyplan.cz.

Cíle kurzu

Cílem workshopu Jak napsat úspěšný podnikatelský plán je připravit účastníky na realizaci vlastního podnikatelského záměru nebo nového projektu a seznámit s metodami, jak si na základě podnikatelského plánu mohou sami posoudit životaschopnost a ekonomickou návratnost. Pomůžeme vám z nápadů udělat reálný a úspěšný byznys.

Naučíte se

Workshop Jak napsat úspěšný podnikatelský plán vás interaktivní formou naučí

 • používat správné postupy a nástroje při tvorbě podnikatelského plánu,
 • atraktivně popisovat výrobky a služby,
 • poznat a zacílit na správné zákazníky,
 • připravit marketingový plán,
 • spočítat kalkulace nákladů,
 • sestavit plán tržeb,
 • zpracovat SWOT analýzu,
 • sestavit finanční plán,
 • analyzovat a připravit se na rizika,…
 • a sestavit si kvalitní podnikatelský plán.

Na základě vlastního podnikatelského plánu budete schopni si sami vyhodnotit životaschopnost a návratnost podnikatelského záměru. V neposlední řadě se naučíte rychle a úderně prezentovat svou myšlenku ostatním a obhájit podnikatelský záměr. Snadněji pak oslovíte potenciální investory.

Pro koho je workshop určen

Být připraven je levnější, než být překvapen. Workshop Jak napsat úspěšný podnikatelský plán je určen pro všechny, kteří mají nový nápad nebo investiční příležitost a není jim lhostejné prodělat desítky až stovky tisíc nebo dokonce milion korun.

V jakých typických situacích je účast přínosná? Jste-li

 • žadatelé o bankovní úvěr,
 • žadatelé o finanční nebo operativní leasing,
 • hledáte investora,
 • podáváte žádost o dotaci úřadu práce pro zahájení podnikání,
 • ucházíte se o pronájem lukrativních prostor,
 • plánujete zahájit podnikatelskou činnost,
 • nebo se chystáte investovat svůj čas, energii a peníze do nového projektu.

Workshop je vhodný také pro zaměstnance firem, kteří jsou odpovědní za plánování a realizaci nových projektů.

Program workshopu

Workshop probíhá pod vedením profesionálních konzultantů podnikatelských plánů interaktivní formou a účastníci si ihned po výkladu získané poznatky vyzkouší na vlastním podnikatelském záměru.

Jednotlivé části semináře jsou logicky uspořádány tak, aby účastníky provedly tvorbou vlastního podnikatelského plánu. Dostanete srozumitelný výklad všech klíčových oblastí, které jsou v podnikatelském plánu obsaženy, od vize přes analýzy až po finanční plánování.

Podnikatelský plán (jinými slovy byznys plán) je mapou, která vás dovede k vysněným cílům. Čas strávený s přípravou podnikatelského plánu se vrátí i v případě sebelepšího nápadu. Podnikatelé bývají nadšeni svým produktem, ale často opomíjejí jakákoliv rizika, neví, pro jaké zákazníky je jejich produkt určen, zda je o produkt na trhu vůbec zájem, jaké budou náklady a jaký lze očekávat zisk. Díky podnikatelskému plánu budete lépe připraveni a zvýšíte šanci na úspěch.

Během workshopu pochopíte postup, jakým se podnikatelská myšlenka neboli podnikatelský záměr rozpracuje do podoby písemného podnikatelského plánu. Přímo na workshopu si zpracujete jednoduchý podnikatelský plán, který bude základem vašeho úspěšného podnikatelského projektu.

Jako bonus od nás získáte užitečný nástroj pro MS Excel, pomocí kterého snadno vyhodnotíte ekonomickou stránku projektu a sestavíte plán tržeb, nákladů a zisku.

Závěr workshopu Jak napsat úspěšný podnikatelský plán bude věnován společné diskuzi a výměně zkušeností.

Klíčová témata

Během workshopu se budeme věnovat mnoha oblastem, které nacházejí svůj obraz ve vypracovaném podnikatelském plánu. Ve stručnosti jde o témata

 • manažerský souhrn,
 • poslání, vize a strategie firmy,
 • představení výrobků a služeb,
 • analýza trhu a konkurence,
 • konkurenční výhoda,
 • pracovníci a dodavatelé,
 • marketingový mix,
 • plán tržeb a nákladů, zdroje financování,
 • finanční plán,
 • SWOT analýza,
 • prezentace před investorem nebo bankou.

Kurzem provedou praxí prověření profesionálové

Kurzem vás provedou specialisté na tvorbu profesionálních podnikatelských plánů z týmu www.profipodnikatelskyplan.cz. Podnikatelským plánům se věnujeme denně, máme za sebou desítky vypracovaných plánů, na rozdíl od mnohých lektorů na trhu. Jsme profesionálové v oboru. Proto vám můžeme poskytnout unikátní znalosti a cenné zkušenosti z praxe.

Mateřská společnost Contrust Group se specializuje na zvyšování výkonnosti malých a středních firem.

Přínosy workshopu pro vás

 • Odejdete s rozpracovaným podnikatelským plánem,
 • Získáte užitečný nástroj pro ekonomické vyhodnocení podnikatelského záměru, se kterým budete moci pracovat i později,
 • Možnost individuální konzultace podnikatelského záměru za zvýhodněných podmínek,
 • Zpětná vazba k jednoduchému podnikatelskému plánu zdarma (plán rozpracovaný na workshopu, max. 15 stran)
 • Dozvíte se řadu cenných zkušeností z praxe,
 • Absolvování workshopu je oceněno certifikátem.
 • Občerstvení zahrnuto v ceně kurzu.
 • Nejedná se o jednosměrnou monotónní přednášku, ale prakticky zaměřený workshop, počet účastníků je omezen.

Vstupní předpoklady

 • Předpokladem je uživatelská znalost práce s počítačem a znalost práce s MS Excel. Doporučujeme si s sebou vzít vlastní notebook.
 • Tento workshop není zaměřen na téma „základy podnikání“. Předpokládá se, že účastníci mají základní vědomosti o podnikání, získání živnostenského oprávnění apod.

Ukončení kurzu

Účastníci po úspěšném absolvování workshopu obdrží certifikát. Mimo jiné vás tento certifikát opravňuje k využití služeb zpracování nebo konzultace podnikatelského plánu za zvýhodněných podmínek.

Cena

Cena workshopu je 2 980 Kč včetně DPH. Za každého známého, kterému workshop doporučíte, získáte slevu 200 Kč.

Organizace kurzu

Kurz pořádáme dle poptávky zákazníků. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte. Veškeré potřebné informace Vám následně sdělíme.

Předběžná poptávka účasti na workshopu Jak napsat úspěšný podnikatelský plán

Vaše jméno a příjmení
Vaše emailová adresa
Telefoní číslo
Jak jste se o nás dozvěděli (nepovinné)
Doporučil Vám workshop jiný účastník? (nepovinné)
Poznámka (nepovinné)
Kontrolní kód: captcha
Opište kontrolní kód:

Klíčová slova

Analýza konkurence, Analýza rizik, Analýza trhu, Analýza zákazníků, Byznys model, Cashflow, Distribuce, Elevator pitch, Executive summary, Finanční analýza, Finanční plán, Investor, Kalkulace nákladů, Konkurenční výhoda, Lidské zdroje, Marketingová strategie, Marketingový mix, Marketingový plán, Matice rizik, Návratnost investice, PEST analýza, Plánování nákladů, Plánování tržeb, Podnikatelský záměr, Poslání, vize a strategie firmy, Prezentace před investorem, Řízení rizik, Segmentace trhu, Splátkový kalendář, Stanovení správné ceny, Struktura podnikatelského plánu, SWOT analýza, Účetní výkazy rozvaha a výsledovka, Výrobní kapacita, Zdroje financování.