footer

Analýza investičního záměru - Hodnocení návratnosti investičního projektu

Návratnost investice je to hlavní, co by mělo zajímat odpovědného investora. Hodnocení návratnosti investičního projektu vám řekne, zda a jak moc se projekt vyplatí, kolik vydělá a jak rychle. Přizvěte si na pomoc tým ProfiPodnikatelskýPlán.cz a společně se podnikatelskému záměru podíváme na zoubek.

 

Hodnocení návratnosti od ProfiPodnikatelskýPlán.cz

  • Ukáže, jaké je předpokládané zhodnocení projektu a s jakým rizikem.

  • Analýzu připravujeme na základě pečlivě sestaveného finančního plánu a výpočtu cash flow.

  • Součástí naší práce je profesionální aplikace metod čisté současné hodnoty (NPV), vnitřního výnosového procenta (IRR) a stanovení hodnoty firmy.

  • V neposlední řadě je vhodné zohlednit alternativní investiční možnosti. Chcete přece investovat tak, abyste mohli očekávat výnos adekvátní riziku.

 

 

Nahlédněte s námi do budoucnosti svého podnikání a investic pomocí profesionálně zpracované analýzy návratnosti.

CHCI ANALÝZU NÁVRATNOSTI 

Zajímají vás další možnosti analýzy investičního záměru? Podívejte se, co vám přinese ekonomická analýza nebo studie příležitosti.

Nejste si jistí, zda potřebujete právě hodnocení návratnosti?

Kontaktujte nás, nebo se podívejte na ostatní služby spadající pod analýzu investičního záměru.