footer

Podnikatelský plán - Restaurace

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání v gastronomii? Pomůžeme vám s otevřením vaší vlastního restaurace! Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelský záměr pro banku, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu restaurace snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu restaurace?

 • Detailně představit zamýšlený koncept restaurace, nabídku jídel a nápojů, prostředí, personál apod.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu restaurace. Budete se specializovat na určitou kuchyni, bude u vás pracovat nějaká uznávaná osobnost z oboru atp.? Co bude hlavní lákadlo na hosty?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik hostů jste schopni v jednotlivých částech dne obsloužit. Jakou předpokládáte vytíženost z hlediska ročního období?
 • Odhadnout potenciálního vytížení restaurace během dne a týdne.
 • Navrhnout vhodný marketingový plán a komunikační strategii včetně souvisejících nákladů. Budete spoléhat na ústní doporučení, využívat sociální média nebo venkovní reklamu? Kde bude umístěna? Kolik bude placená reklama stát?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících?
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na pokrmy a nápoje.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady podniku.
 • Určit potřebné investice, například do vybavení kuchyně, úpravy interiéru a exteriéru, tvorby webu atd.
 • Nezapomenout ve výdajích zohlednit například splátky úvěrů nebo poplatky za inkaso platebních karet a stravenek.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • Pokud se jedná o nově otevřenou restauraci, doporučujeme vypočítat různé scénáře možného vývoje. Například co se stane, pokud bude návštěvnost ovlivněna ročním obdobím? Možných scénářů vývoje by mělo být vícero s cílem ukázat bance či investorovi, že je projekt výdělečný i při méně optimistickém vývoji tržeb.
 • Banka si může vyžádat zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow.
 • Analyzovat rizika spojená s otevřením restaurace a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení.
 • Strategicky zhodnotit celý projekt. 

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka či investor neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu surovin, průměrný počet hostů, změny v maržích, růst mezd a odvodů za zaměstnance apod. Podnikatelský plán však musí odopovědět i vám samotným, zdali se vůbec vyplatí záměr realizovat.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o vlastní restauraci!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu nebo vyhledání investora.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN