footer

Podnikatelský plán pro developerský projekt

Jste podnikatelem či firmou uvažující o investici do výstavby nebo rekonstrukce nemovitosti určené k prodeji či pronájmu? Pak se s Vámi rádi pustíme do sestavení podnikatelského plánu pro developerský projekt v jeho předinvestiční fázi, který zhodnotí ekonomickou efektivnost investice a usnadní Vám se správně rozhodnout o realizaci projektu nebo nastavení klíčových parametrů.

 

Developerský projekt se vyznačuje

 • Svým předmětem, a to výstavbou nebo rekonstrukcí nemovitosti určené k pronájmu či prodeji,
 • Náročnou přípravnou fází, kdy je potřeba vše dobře propočítat, získat potřebná povolení, uzavřít kontrakty s dodateli a často i zahájit prodej,
 • Rozsáhlou investicí na počátku realizace projektu,
 • Účastí více zainteresovaných stran s různými profesními znalostmi a často protichůdnými požadavky,
 • Nutností vyhodnocení ekonomické výnosnosti v předinvestiční fázi a potřebou zvolení dobrého načasování realizace projektu,
 • Typicky vysokou angažovaností banky nebo investora na financování, kterým je nutné předložit skutečně propracovaný podnikatelský plán,
 • Potřebou komplexních znalostí z více oblastí, jakými jsou investiční a finanční rozhodování, projektový management, marketing a další.

 

Jak vám pomůžeme při tvorbě podnikatelského plánu developerského projektu

 • Důkladně zanalyzujeme Váš investiční záměr, cíle projektu a dopad na Vaši společnost,
 • Provedeme strategickou analýzu trhu na základě očekávaného budoucího vývoje podnikatelského prostředí i trhu s nemovitostmi,
 • Vytvoříme propracovaný finanční plán projektu, a to včetně sestavení investičního rozpočtu, harmonogramu financování, finanční analýzy, prognózy cashflow nebo analýzy citlivosti na vývoj tržního prostředí,
 • Komplexně vyhodnotíme proveditelnost záměru a zhodnotíme ekonomickou efektivnost vašeho investičního záměru,
 • Ukážeme vám výsledky simulace různých scénářů a jejich dopadů na návratnost a ziskovost projektu,
 • Navrhneme optimální strukturu financování, zastoupíme vás v bance nebo pro váš developerský projekt najdeme investora,
 • Doporučíme efektivní marketingovou komunikaci developerského projektu,
 • A nezapomeneme ani na potenciální rizika projektu a stanovení míry jejich dopadu na výsledky investičního záměru.

 

Podívejte se, jak jsme reálně pomohli našemu klientovi při vypracování komplexního podnikatelského plánu vybudování nové pekárny v zahraničí.

 

Obsáhlý podnikatelský plán pro zahraniční investici a exportní úvěr České exportní banky

header image

Vytvořili jsme obsáhlý a detailní podnikatelský plán určený pro Českou exportní banku, která na jeho základě posuzovala žádost o exportní úvěr pro našeho klienta (investice v milionech eur).

RONELI SE
Výstavba pekárenského závodu v zahraničí, www.roneli.cz

 

 

Developerský projekt znamená velkou investici a přináší řadu rizik. Nepouštějte se do něj bez promyšleného business plánu.

CHCI PODNIKATELSKÝ PLÁN DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU 

Myslíte si, že už máte vše připraveno? Nechte si svůj podnikatelský plán developerského projektu zrevidovat našimi odborníky.

Máte promyšlený developerský projekt, ale chybí vám peníze?

Ozvěte se nám a pomůžeme vám získat bankovní úvěr nebo investora.