footer

Podnikatelský plán - Stavební firma

Chcete začít podnikat ve stavebnictví? Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelské záměry pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu stavební firmy snazší. Pomůžeme vám s rozjezdem podnikání ve stavebnictví!

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu stavební firmy?

 • Představit zamýšlený koncept stavební firmy, paletu nabízených služeb, zkušenosti, techniku atp.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu stavební firmy. Budete se zaměřovat pouze na některé vybrané činnosti? Budete používat speciální technologie stavby nebo zastupovat nějakého významného výrobce stavebnin?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik zakázek jste schopni realizovat v rámci týdne či měsíce. Jakou předpokládáte vytíženost z hlediska ročního období? Jak zajistíte pracovní sílu? Budou to zaměstnanci nebo živnostníci? Jak se to projeví do nákladů a kvality práce?
 • Navrhnout vhodný marketingový plán, jak budete získávat zakázky nebo prodávat projekty staveb k realizaci. Budete spoléhat na ústní doporučení, reference zákazníků na webu, využívat sociální sítě nebo venkovní reklamu? Kde bude umístěna? Kolik bude placená reklama stát?
 • Jakým způsobem se vyrovnáte se sezónností z pohledu organizace práce? Bude zaměstnávat brigádníky nebo mít stálý počet zaměstnanců?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících? Jak ovlivní sezónnost vaše tržby?
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na poskytované služby.
 • Vyčíslit provozní a jiné režijní náklady firmy.
 • Určit potřebné investice, například do stavební techniky, majetku, kanceláře, tvorby webu atd.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • Banka si může vyžádat zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow, které hraje zásadní roli zejména v začátcích podnikání.
 • Analyzovat rizika spojená s budováním stavební firmy a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení.
 • Strategicky zhodnotit celý projekt s ohledem na vývoj ekonomiky. Stavebnictví je totiž velmi cyklický obor.

 

 

left arrow right arrow

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka, investor nebo poskytovatel dotace neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete dobře zakomponovat všechny faktory ovlivňujících úspěch firmy? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste podnikat v tak náročném oboru, jako je stavebnictví, že znáte dokonale výši přímých nákladů, máte zdůvodněný plán zakázek a reference z minulosti, že máte dostatečnou marži, abyste ustáli případný růst mezd, změny provizí partnerům apod. Podnikatelský plán však musí odpovědět i vám samotným, zdali se vůbec vyplatí záměr realizovat.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o vybudování vlastní stavební firmy!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Máte připravený projekt většího rozsahu?

Kontaktujte nás nebo se podívejte na stránku podnikatelského plánu developerského projektu.