footer

Podnikatelský plán - Kadeřnictví

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání? Pomůžeme vám s otevřením vašeho vlastního kadeřnictví! Než se pustíte do dalšího čtení, můžete si také přečíst, co je podnikatelský záměr obecně, nebo čím jsou specifické podnikatelské záměry pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu kadeřnictví snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu kadeřnictví?

 • Detailně představit zamýšlené kadeřnictví, pro koho jeho určeno a jeho koncepci, vybavení, soupis nabízených služeb, prodávaných produktů apod.
 • Odhadnout velikost potenciálního trhu, tedy kolik zákazníků si k vám může najít cestu.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu kadeřnictví, která jej odliší od stávající konkurence. Máte nějaké speciální školení, exkluzivní zastoupení určité značky apod.?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik zákazníků jste schopni obsloužit nebo kolik jednotlivých služeb lze poskytnout za 1 den, týden, měsíc.
 • Jak budete plánovat a organizovat zakázky?
 • Navrhnout vhodný způsob propagace kadeřnictví včetně souvisících peněžních výdajů. Budete spoléhat na ústní doporučení spokojených zákaznic nebo si za reklamu raději zaplatíte? Kde budete chtít být vidět, jaké to bude mít reálné efekty z hlediska návštěvnosti a kolik peněz do propagace pravidelně investovat?
 • Sestavit si plán tržeb salonu a ten si také obhájit.
 • Vhodným způsobem stanovit přímé náklady (náklady přímo související s danou službou, např. spotřeba vlasových produktů apod.), které se vážou k poskytnutí jednotlivých služeb a určit adekvátní obchodní marži u prodávaného zboží.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady (nesouvisí s poskytnutím jedné služby) salonu.
 • Určit potřebné počáteční investice, například do úprav interiéru, exteriéru, speciálních pracovních pomůcek a jiného vybavení.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • U nového kadeřnického salonu si také spočítejte, jaký zisk dosáhnete při různých variantách návštěvnosti salonu. Například co se stane, pokud bude zájem zákaznic v některých měsících poloviční, a jindy zase dvojnásobný? Cílem je ukázat bance či jinému poskytovateli peněz, že je kadeřnictví výdělečné i při méně optimistickém vývoji tržeb.
 • Sestavit tzv. zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow.
 • Sepsat si silné a slabé stránky salonu a připravit si vysvětlení, jak budete se slabými stránkami bojovat.

 

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka nebo úřad práce neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka, úřad práce či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu některých služeb, celkových tržeb za služby a doplňkový sortiment, růst provozních nákladů (energie, mzdy, odvody…) apod.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o vlastním kadeřnictví!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Nevíte si s rozpracovaným podnikatelským plánem rady a potřebujete pomoc odborníka?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN