footer

Podnikatelský plán - Cestovní kancelář

Podnikáte jako cestovní agentura a uvažujete o získání koncese pro cestovní kancelář od živnostenského úřadu? Nebo rozjíždíte zcela novou cestovní kancelář a potřebujete zařídit povinné pojištění CK proti úpadku? Pomůžeme vám se získáním licence či pojištění pro vaši cestovní kancelář! Předtím, než se pustíte do vypracování podnikatelského plánu cestovní kanceláře, doporučujeme vám přečíst stránku o podnikatelském záměru, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování výrazně jednodušší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu cestovní kanceláře?

 • Detailně představit zamýšlené zaměření cestovní kanceláře spolu s charakteristikou plánovaných destinací.
 • Popsat historii podnikání v oboru, pokud již provozujete například cestovní agenturu.
 • Jmenovat všechny typy služeb, které budete v rámci CK nabízet.
 • Uvést, jak budete shánět nové obchodní partnery, kdo budou vaši partneři a jaké provize jim zaplatíte za prodané zájezdy.
 • Jak budete plánovat a organizovat zakázky?
 • Navrhnout vhodný způsob propagace kadeřnictví včetně souvisících peněžních výdajů. Budete spoléhat na ústní doporučení spokojených zákaznic nebo si za reklamu raději zaplatíte? Kde budete chtít být vidět, jaké to bude mít reálné efekty z hlediska návštěvnosti a kolik peněz do propagace pravidelně investovat?
 • Odhadnou počet realizovaných zájezdů dle jednotlivých typů zájezdů
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu vaší cestovní kanceláře. Nabídnete zákazníkům zájezdy do nějaké nevšední lokality? Budete mít nižší ceny, než konkurence? Bude nabízet adrenalinové zážitky?
 • Navrhnout vhodný marketingový a komunikační mix včetně souvisejících nákladů. Jak plánujete prorazit v silné konkurenci tuzemských cestovních kanceláří a internetových portálů? Kde budou vaše zájezdy k vidění a kolik to bude stát? Skrze jaké komunikační kanály bude prodej zájezdů realizován? Budete mít vlastní web nebo prodávat výlučně přes partnerské weby?
 • Vyčíslit efekt spolupráce s internetovými portály, které nabízí zájezdy.
 • Uvést prognózu ročních tržeb spolu s vysvětlením, jak jste k tomu došli.
 • Zvolit vhodným způsobem kalkulaci přímých nákladů na jeden zájezd či klienta dle modelových zájezdů.
 • Vyčíslit provozní a jiné náklady na chod CK (typicky nájemné a další externí služby).
 • Mezi náklady započítat také odhad výše zákonného pojištění CK proti úpadku.
 • Sestavit plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)
 • Sestavit plán cashflow, který bude respektovat zálohy a peněžní toky partnerům.
 • Strategicky zhodnotit celý záměr.

 

Pokud chcete založit zcela novou CK, budete potřebovat univerzální podnikatelský záměr, se kterým uspějete při získání koncese, ale i při sjednání pojištění proti úpadku. Zpracování univerzálního podnikatelského záměru je pro nás díky našim zkušenostem hračka.

left arrow right arrow

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů i popisu koncepce bezchybný, jinak ho ŽÚ, pojišťovna či později případný poskytovatel financí (banka nebo investor neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné a dodržet strukturu požadovanou pojišťovnou? Z podnikatelského plánu musí být jasně patrné, že cashflow firmy je dostatečné a nehrozí úpadek cestovní kanceláře během prvních měsíců. Dokážeme pro vás vypracovat podnikatelský plán CK, který vám zajistí nejen dodržení podmínek pro začátek podnikání v tomto oboru, ale také jej budete moc využít při žádosti o financování u banky či investora.

Naši klienti mají 100% úspěšnost získání koncese na provoz cestovní kanceláře!

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůže vám realizovat váš sen o vlastním kadeřnictví!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete nejprve začít podnikat bez koncese jako cestovní agentura?

I v takovém případě vám doporučujeme sestavit si podnikatelský záměr. Poskytneme vám zpětnou vazbu, zdali jsou vaše propočty i obchodní strategie správné.

CHCI KONZULTACI ZÁMĚRU CESTOVNÍ AGENTURY