footer

Finanční plán

Finanční plán je mnohými považován za nejdůležitější součást podnikatelského plánu. Jeho účelem je vyjádřit záměr v číselné podobě, tj. přehledně zpracovat všechna data a informace uvedené v ostatních kapitolách podnikatelského plánu do srozumitelného tabulkového či grafického výstupu.

Kvalitně zpracovaný finanční plán představuje v naprosté většině případů zásadní podklad pro rozhodnutí, zda se vám podaří získat financování od banky, investora nebo navázat spolupráci s partnerem.

Co by nemělo chybět v kvalitním finančním plánu?

 • Přehled způsobu a zdrojů financování záměru. Budete čerpat úvěr od banky, půjčíte si od investora nebo investorovi nabídnete podíl na projektu? Anebo to bude kombinace uvedeného?
 • Soupis veškerých plánovaných investic a výdajů.
 • Prognóza tržeb založená na logických a přehledných předpokladech.
 • Důkladná analýza všech typů nákladů: přímé x nepřímé, variabilní a fixní, režijní, provozní, marketingové, osobní a mzdové aj.
 • Analýza bodu zvratu aneb kdy se předpokládané tržby vyrovnají nákladům.
 • Stanovení potřebné výše pracovního kapitálu.
 • Predikce peněžních toků neboli cashflow. Jste si jistí, že budete mít dostatek peněz na plynulý rozjezd projektu? Banka i investor považují výhled cashflow za zásadní.
 • Na finanční plán může navazovat také finanční analýza.
 • Nezapomenout na vhodný způsob vyhodnocení návratnosti investovaných peněz, zejména pokud připravujete podnikatelský plán pro investora. Investor musí vidět, co mu za poskytnuté peníze nabídnete.
 • Na závěr nesmí chybět stanovení potřebné výše peněžních prostředků pro realizaci záměru, a to včetně zohlednění finanční rezervy a potřebné výše pracovního kapitálu.

 

Zásady při zpracování finančního plánu

 • Reálnost a pravdivost vstupních údajů
 • Vhodně stanovený časový horizont
 • Správně zvolené a realistické vstupní předpoklady
 • Odůvodnění či doložení důležitých skutečností a vstupních předpokladů
 • Správnost z hlediska platné účetní legislativy
 • Respektování rizika a zohlednění možného nepříznivého vývoje
 • Ideálně práce s více scénáři možného vývoje
 • Nepodcenit analýzu nákladů  

 

V první řadě by vám měl finanční plán napovědět, zda má či nemá smysl se do daného projektu pustit. Nepodceňte zpracování komplexního finančního plánu, který také rozhoduje o tom, zda vám banka, investor či jiný subjekt poskytne potřebné finance k realizaci projektu.

 CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

 

Podívejte se, jak jsme reálně pomohli našim klientům při vypracování finančních plánů nebo složitých finančních modelů

 

left arrow right arrow

 

Potřebujete zpracovat finanční plán do formy finančního modelu v MS Excel?

 • Finanční plány v MS Excel tvoříme denně. Můžeme pro vás tedy bez problémů připravit také interaktivní finanční model.
 • V modelu od ProfiPodnikatelskyPlan.cz bude možné měnit vybrané parametry business plánu a sledovat vliv na zisk, návratnost kapitálu, schopnost splácet úvěr apod.
 • Finanční model vám usnadní složité propočty a finanční plánování u velkých projektů.
 • Pomůžeme vám eliminovat chyby, které vás mohou stát stovky tisíc či miliony korun.
 • Vizuální podobu a funkčnost modelu si zvolíte vy dle vašich představ.

 

Potřebujete nebo chcete pro svůj stávající byznys či nový projekt zpracovat interaktivní finanční model v MS Excel? Umíme připravit jakýkoliv finanční model na míru vašim potřebám a projektu. Jsme schopni spočítat opravdu všechno.

  

 CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ MODEL PROJEKTU

Podnikatelský plán a finanční model nové pekárny v zahraničí

header image

S průběhem spolupráce i výstupy jsme byli velmi spokojení. Oceňuji hlavně rychlé reakce z Vaší strany a proaktivní komunikaci. Po odborné stránce nemám co vytknout. Musím Vás také pochválit za podrobně propracovaný, přehledný a logický finanční model v Excelu.

RONELI SE
Výstavba pekárenského závodu v zahraničí, www.roneli.cz

Máte rozpracovaný finanční plán, ale nevíte, zda je vypracován správně?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace finančního plánu nebo revize celého podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ FINANČNÍ PLÁN