footer

Podnikatelský plán - Autodoprava

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání v autodopravě? Pomůžeme vám s rozjezdem vlastní dopravní firmy! Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelské záměry pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu dopravní firmy snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu autodopravy?

 • Představit svůj záměr v oboru autodopravy, způsob získávání zakázek, zamýšlené spolupráce, geografickou působnost, kompletní nabídku služeb aj.
 • Popsat konkurenční výhodu či silné stránky vašich služeb aneb co nabídnete lepšího oproti konkurenci?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik zakázek zvládnete maximálně pokrýt v rámci zvoleného časového úseku.
 • Odhadnout potenciálního vytížení vašich vozidel v rámci týdne či měsíce.
 • Navrhnout vhodný marketingový plán a komunikační strategii včetně souvisejících nákladů. Budete spoléhat na ústní doporučení, využívat venkovní reklamu? Kde bude umístěna? Kolik bude reklama stát?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících?
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na ujetý kilometr.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady firmy.
 • Určit potřebné investice, nejen do vozového parku, ale i dalšího majetku včetně zařízení kanceláře či ústředí firmy, webových stránek atp.
 • Něco bude také stát spolupráce se spediční firmou nebo účast na platformě zprostředkovávající dopravní zakázky.
 • Nezapomenout ve výdajích zohlednit například splátky úvěrů, leasingu vozidel nebo provize partnerům.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • Banka si může vyžádat zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow, které hraje zásadní roli zejména v začátcích podnikání.
 • Analyzovat rizika spojená s podnikáním v autodopravě a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení.

 

 

left arrow right arrow

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka, investor nebo poskytovatel dotace neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete dobře zakomponovat všechny proměnné? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni ekonomicky ustát různé úrovně vytížení kapacity nebo třeba častou změnu ceny PHM, mýtného, servisních prací, růst mezd a odvodů za zaměstnance apod. Podnikatelský plán však musí odpovědět i vám samotným, zdali se vůbec vyplatí záměr realizovat a kolik budete potřebovat peněz do začátku

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o rozjezdu vlastní dopravní firmy!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN