footer

Podnikatelský plán interního firemního projektu

Jste zaměstnancem a vedete v rámci firmy vlastní interní projekt? Máte v plánu navrhnout majitelům firmy nový směr (projekt, produkt, nebo kompletní strategii), kterým se může jejich firma ubírat? Anebo máte vlastní firmu a rádi byste věděli, který firemní projekt má největší potenciál, případně zda nějaký projekt pozastavit kvůli nízké návratnosti investovaných peněz? Umíme váš projekt vyhodnotit z každého úhlu pohledu a zpracovat pro vás profesionální podnikatelský plán interního firemního projektu.

 

Interní firemní projekt se vyznačuje

  • Účastí více zainteresovaných stran s různými profesními znalostmi a často protichůdnými požadavky. Jiná kritéria mají vlastníci firmy a jiná například projektový manažer.
  • Nutností správě uchopit způsob zhodnocení návratnosti celého projektu nebo jeho jednotlivých částí, případně vyčíslit projekt z hlediska přidané hodnoty pro firmu. Komplexní analýzou návratnosti, a to jak dosavadní, tak i potenciální (do budoucna).

Jak vám pomůžeme při tvorbě podnikatelského plánu interního firemního projektu

Podívejte se, jak jsme reálně pomohli našemu klientovi při vypracování podnikatelského plánu a prezentace interního firemního projektu, jehož přínos pro firmu měl klient za úkol prezentovat majitelům firmy.

Podnikatelský plán a prezentace pro komplexní zhodnocení návratnosti interního firemního projektu

header image

S průběhem spolupráce jsem byl spokojen a zpracování probíhalo dle mých představ. Projekt byl zpracováván v časovém presu, jelikož musel být zpracován k danému datu interní prezentace. Přesto vše proběhlo v domluvených termínech a rozsahu. Kvalita zpracovaných materiálů byla na dobré úrovni a dle mého názoru splňovala požadavky zadání. Také oceňuji iniciativní přístup a vhodně zvolené doplňující otázky pro uvědomění si, co v prezentaci může být důležité z pohledu investora (majitelů).

Ing. Martin Kaván
autor a manažer projektu FeiCut, HIWIN s.r.o.

 

 

Úspěch nového projektu znamená důkladnou analýzu návratnosti celé investice. U stávajícího projektu zase musíte šikovně zhodnotit dosavadní i budoucí přínosy projektu pro firmu. Zjistěte si, jak na tom je i váš projekt díky našemu podnikatelskému plánu.

CHCI PODNIKATELSKÝ PLÁN INTERNÍHO FIREMNÍHO PROJEKTU 

Potřebujete mít v ruce vyhodnocení projektu nejev v písemné formě, ale také jej umět vhodně odprezentovat společníkům či akcionářům? Díky našim zkušenostem s prezentacemi pro investory pro vás hravě připravíme údernou prezentaci, se kterou ještě zvýšíte své šance na realizaci projektu! 

Domníváte se, že už máte vše ohledně projektu přehledně a srozumitelně zpracováno pro vlastníky firmy? Nechte si svůj podnikatelský plán interního firemního projektu zrevidovat našimi odborníky.

Máte projekt, který firma nechce schválit či dále podporovat? Schází vám dostatek financí pro vlastní realizaci?

Ozvěte se nám a pomůžeme vám získat bankovní úvěr nebo investora pro váš projekt.