footer

Podnikatelský plán - Kavárna či čajovna

Uvažujete o startu vlastního podnikání? Pomůžeme vám s otevřením vaší vlastní kavárny nebo čajovny! Než se pustíte do čtení, jak vypracovat takovýto podnikatelský plán, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelský záměr pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu kavárny nebo čajovny snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu kavárny či čajovny?

 • Detailně představit zamýšlenou kavárnu či čajovnu, nabízenou kávu, čaje a ostatní nápoje, případně i pokrmy atd.
 • Zamyslet se nad tím, jak bude interiér originální a útulný. Je to v souladu s očekáváními cílové klientely?
 • Zvážit atraktivitu lokality z hlediska počtu potenciálních hostů.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu kavárny, která ji udělá něčím výjimečnou. Bude to díky samotné exotické kávě či čaji, zajímavému prostředí nebo lidem, kteří se zde budou scházet?
 • Stanovit si maximální kapacitu, kolik hostů jste schopni v jednotlivých částech dne obsloužit, ať už vzhledem k velikosti prostor nebo personálu.
 • Ujasnit si, jak budou organizovány směny během dne a týdne.
 • Navrhnout vhodný marketingový plán a komunikační strategii včetně souvisejících nákladů. Budete využívat sociální média nebo venkovní reklamu? Kde bude umístěna? Kolik bude stát placená reklama na sociálních sítích?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících? Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na jednotlivé nápoje, případně pokrmy a další položky menu.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady kavárny (typicky nájemné a další služby, které nesouvisí s počtem prodaných produktů nabídky).
 • Určit potřebné investice, například do kávovarů, vybavení baru a kuchyně, úprav interiéru, nádobí či jiného majetku.
 • Nezapomenout na náklady na dopravu, zejména pokud budete nabízet některé exotické čaje nebo kávu.
 • Vhodným způsobem stanovit potřebnou finanční rezervu pro pokrytí prvních měsíců od otevření. Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • U nové kavárny či čajovny si také spočítejte, jaký zisk dosáhnete při různých variantách návštěvnosti podniku. Například co se stane, pokud bude návštěvnost sezónně ovlivněna? Cílem je ukázat bance či jinému poskytovateli peněz, že je podnik výdělečný i při méně optimistickém vývoji tržeb.
 • Sestavit zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow, což bude zásadní zejména pro první měsíce od otevření.
 • Analyzovat rizika a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení.
 • Sepsat si slabé stránky podniku a připravit si vysvětlení, jak budete se slabými stránkami bojovat.
 • Strategicky zhodnotit celý záměr. 

 

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka nebo investor neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu základních surovin, průměrný počet hostů, změny v maržích, růst mezd a odvodů za zaměstnance atp. Díky pečlivě připravenému podnikatelskému plánu budete o krok před konkurencí!

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o vlastní kavárně či čajovně!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN