footer

Podnikatelský záměr pro úřad práce - dotace na zahájení podnikání

O dotace z úřadu práce pro začínající podnikatele může žádat každý, kdo je veden v jeho evidenci jako uchazeč o zaměstnání a zpracuje jako poklad k žádosti svůj podnikatelský záměr. Ale s ním mívají žadatelé o dotaci často problém - jak záměr správně zpracovat, aby byl úspěšný, a stihnout přitom všechny termíny?

A jak si správně poradit s náročným výpočtem plánu příjmů a výdajů, který může rozhodnout o výši přidělené dotace? S týmem ProfiPodnikatelskýPlán.cz to zvládnete levnou zadní - zpracujeme pro vás kvalitní podnikatelský záměr pro úřad práce, a to rychle, za rozumnou cenu a vysokou šancí na schválení dotace

 

left arrow right arrow

 

 

Co je dotace pro začínající podnikatele z úřadu práce?

Jde o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti - zjednodušeně se mu říká příspěvek na podnikání, který mám motivovat uchazeče vedené v evidencí úřadu práce ke startu vlastního byznysu.

 

 

Jak vysokou dotaci na podnikání můžete získat?

O výši dotace pro konkrétního žadatele rozhoduje komise individuálně, ale maximálně dosáhnete na 6násobek průměrné mzdy – to je v podle údajů ze 4. čtvrtletí roku 2015 až 168 912 Kč.

 

 

Co potřebujete k získání dotace na podnikání z úřadu práce?

  • Žádost podanou na kontaktní pracoviště vaší krajské pobočky úřadu práce.

  • Podnikatelský záměr zpracovaný podle požadavků úřadu.

  • Ekonomickou rozvahu na období od zahájení podnikání do konce příslušného kalendářního roku a na období následujícího roku.

  • Seznam předpokládaných kalkulovaných nákladů na zřízení pracovního místa.
  • Doklad opravňující žadatele k podnikání v daném oboru (např. živnostenské oprávnění).

  • Potvrzení, že žadatel nemá v evidenci daní daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na zdravotním a sociálním pojistném.

  • Doklad o zřízení bankovního účtu.


 

Vypadá to složitě? Nenechte se odradit a obraťte se na tým ProfiPodnikatelskýPlán.cz. Celým procesem přípravy podnikatelského plánu vás provedeme a připravíme podnikatelský záměr s vysokou šancí na schválení

CHCI PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR PRO ÚŘAD PRÁCE

 

Podívejte se, jak jsme reálně pomohli našemu klientovi při vypracování podnikatelského plánu pro úřad práce.

Uvítali byste příspěvek na mzdu zaměstnanců?

Kontaktujte nás, umíme připravit také podnikatelský záměr pro získání příspěvku na zaměstnance.