footer

Podnikatelský plán - Penzion či hotel

Uvažujete o rozjezdu vlastního penzionu nebo hotelu? Pomůžeme vám s otevřením vašeho vlastního penzionu či hotelu, nebo převzetím již fungujícího ubytovacího zařízení! Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelský záměr pro banku, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu penzionu či hotelu snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu penzionu či hotelu?

 • Detailně představit zamýšlený penzion či hotel, pokoje a vybavení, doplňující služby, ceník, blízké okolí, možnost rekreace hostů apod.
 • Vyčíslit velikost potenciálního trhu na základě dostupných dat o turismu nebo obchodních návštěvách vaší lokality.
 • Zamyslet se nad vlivem sezonnosti na obsazenost penzionu či hotelu.
 • V případě akvizice fungujícího hotelu detailně analyzovat provozní a ekonomická čísla minulého provozovatele.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu penzionu či hotelu. Proč budou hosti jezdit právě do vašeho hotelu, co jim nabídnete navíc?
 • Stanovit maximální kapacitu, kolik hostů je možno ubytovat za 1 den, týden či měsíc. V případě, že bude součástí hotelu restaurace, je potřeba maximální kapacitu stanovit zvlášť i pro ni.
 • Navrhnout vhodný marketingový plán a komunikační strategii včetně souvisejících nákladů. Jakým způsobem budete hotel či penzion propagovat, kolik to bude stát peněz, případně jaký bude celkový rozpočet na měsíc či rok?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Na základě čeho byly tyto tržby stanoveny? Jaký lze očekávat % náběh tržeb v prvních měsících? Jak se budou tržby vyvíjet v dalších letech?
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů na 1 hosta nebo typ pokoje za jednu noc. Nezapomeňte na detaily jako praní a úklid pokoje.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady (nesouvisí s poskytnutím ubytování hostovi) hotelu.
 • Určit potřebné investice, ať už do výstavby či koupě nemovitosti, vybavení inveriéru, úpravu bezprostředního okolí, tvorbu webu nebo koupě firemního vozidla.
 • Dobře si rozmyslet, jak budete financovat úvodní investice a náklady prvních měsíců. Bude lepší úvěr nebo investor?
 • Všechny propočty zohlednit v komplexním finančním plánu).
 • Pokud se jedná o otevření nového penzionu či hotelu, doporučujeme vypočítat různé scénáře možného vývoje. Například jak budete řešit sezónní výkyvy příjmů, které jsou pro ubytovací služby typické? Možných scénářů vývoje by mělo být vícero s cílem ukázat vám, bance či investorovi, že je projekt výdělečný za různých okolností.
 • Sestavit zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow.
 • Analyzovat rizika spojená s otevřením ubytovacího zařízení a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení.
 • Strategicky zhodnotit celý projekt. 

 

A pokud vytváříte podnikatelský záměr hotelu či penzionu pro investora, měli byste si velmi dobře rozmyslet, co investorovi za jeho peníze nabídnete, a celý projekt vyhodnotit z hlediska návratnosti peněz pro investora.

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka nebo investor neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu ubytování za noc, průměrnou délku pobytu, tržeb za doplňkové služby, změnu provize partnerovi apod.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o otevření vlastního hotelu či penzionu!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN