footer

Z čeho se skládá podnikatelský plán

Nevíte si rady, jak sestavit podnikatelský plán? Připravili jsme pro vás jednoduchý, ale účinný návod, Jak vypracovat kvalitní podnikatelský plán a jeho jednotlivé součásti. Než se však pustíte do čtení, doporučujeme vám přečíst si, co je to podnikatelský záměr, případně čím jsou specifické podnikatelské záměry pro začínající podnikatele v závislosti na oboru podnikání. Každý podnikatelský plán je originál, avšak existují některé důležité součásti, které by v byznys plánu neměly za žádnou cenu chybět. Náš tým odborníků z ProfiPodnikatelskýPlán.cz vám radí, z čeho se skládá podnikatelský plán, který má potenciál k úspěchu.

Co by ve vašem podnikatelském plánu nemělo chybět?

 • Exekutivní souhrn
 • Detailní představení záměru včetně popisu business modelu
 • Informace o společnosti, která za záměrem stojí nebo k jeho realizaci byla založena.
 • Představení autora záměru nebo týmu, který projekt připravuje a bude jej realizovat
 • Průzkum trhu
 • Analýza konkurence
 • Vysvětlení spolupráce s dodavateli
 • Marketing, marketingová strategie a způsoby propagace
 • Personální zabezpečení a plán osobních nákladů
 • Obchodní plán nebo plán předpokládaných tržeb včetně východisek pro stanovení tržeb
 • Analýza veškerých nákladů společnosti či záměru, s dělením na náklady fixní a náklady přímé (variabilní)
 • Soupis všech již uskutečněných a plánovaných investic a výdajů spolu s jednorázovými výdaji
 • Analýza pracovního kapitálu
 • Rozbor potřebných zdrojů a způsobu financování
 • Splátkový kalendář půjčky nebo úvěru
 • Finanční plán, často v podobě plánovaných účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty)
 • Plán cashflow
 • Vypočet návratnosti kapitálu
 • Strategické zhodnocení projektu pomocí analýzy rizik nebo SWOT analýzy
 • Dlouhodobá vize a plány rozvoje do budoucna
 • Přílohy podnikatelského plánu (životopis, pomocné tabulky, kompletní tabulky plánovaných účetních výkazů, obrázky, printscreeny, odkaz na demo, fotografie prototypu apod.)

 

 

left arrow right arrow

 

 

Nutno říci, že záleží především na samotném kvalitním obsahu a správnosti jednotlivých kapitol, nikoliv celkovém rozsahu. Jste si jistí, že zvládnete vytvořit finanční plán, který správně odráží všechny ekonomické skutečnosti vašeho záměru? Jste schopni popsat významná specifika a konkurenční výhodu svého záměru? Pokud chcete mít jistotu, že  či bance či investorovi předložíte podnikatelský plán s nadějí na úspěch, nechte si jej zpracovat od profesionálů, nebo jej s námi konzultujte.

 CHCI VYPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Nedaří se vám dokončit některou ze součástí podnikatelského plánu? Je pro vás zpracování finančního plánu příliš obtížné? Připadají vám návody na internetu nepoužitelné?

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme s dokončením podnikatelského plánu, se kterým zaručeně uspějete, ať už je účel podnikatelského plánu jakýkoliv.

CHCI DOKONČIT PODNIKATELSKÝ PLÁN