footer

Podnikatelský plán - Kosmetický salon

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání? Pomůžeme vám s otevřením kosmetického studia! Díky našim radám pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu kosmetického salonu snazší. Pokud hledáte obecné informace o přípravě podnikatelského záměru, doporučujeme vám navštívit stránku podnikatelský záměr a podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu kosmetického salonu?

 • Atraktivně a srozumitelně představit zamýšlený kosmetický salon, vybavení, nabízené služby, prodávané produkty apod.
 • Odhadnout, kolik zákaznic si k vám si k vám může najít cestu během jednoho dne, týdne, roku...
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu salonu, která jej odliší od ostatních. Máte nějakou speciální kosmetiku, unikátní kurzy, skvělou lokalitu v centru apod.?
 • Spočítat svou maximální kapacitu, kolik zákazníků jste schopna obsloužit nebo kolik jednotlivých služeb lze poskytnout za 1 den, týden, měsíc.
 • Jak budete plánovat a organizovat zakázky?
 • Navrhnout vhodný způsob propagace salonu včetně souvisících peněžních výdajů. Budete spoléhat na ústní doporučení spokojených zákaznic nebo si za reklamu raději zaplatíte? Kde budete chtít být vidět, jaké to bude mít reálné efekty z hlediska návštěvnosti a kolik peněz budete do propagace pravidelně investovat?
 • Sestavit si plán tržeb salonu a ten si také obhájit.
 • Vhodným způsobem stanovit přímé náklady (náklady přímo související s danou službou, např. spotřeba kosmetických produktů apod.), a určit adekvátní obchodní marži nebo přirážku u prodávaného zboží.
 • Vyčíslit provozní a jiné režijní náklady (nesouvisí s poskytnutím jedné služby) salonu.
 • Určit potřebné počáteční investice, například do úprav interiéru, exteriéru, speciálních pracovních pomůcek a jiného vybavení.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • U nového kosmetického salonu si také spočítejte, jaký zisk dosáhnete při různých variantách návštěvnosti salonu. Například co se stane, pokud bude zájem zákaznic v některých měsících poloviční, a jindy zase dvojnásobný? Cílem je ukázat bance či jinému poskytovateli peněz, že je salon výdělečný i při méně optimistickém vývoji tržeb.
 • Sestavit tzv. zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow. Díky tomu se nestane, že byste musela pracovat ,,zadarmo" nebo nedej bože být ve ztrátě.
 • Sepsat si slabé stránky salonu a připravit si plán, jak budete se slabými stránkami bojovat.

 

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka nebo úřad práce neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Banka či úřad práce či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu některých služeb, celkových tržeb za služby a doplňkový sortiment, růst provozních nákladů (energie, mzdy, odvody…) apod.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůže vám realizovat váš sen o vlastním kosmetickém salonu!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

Chci konzultovat svůj podnikatelský plán