footer

Analýza investičního záměru - Studie příležitosti

Studie příležitosti, v rámci analýzy investičního záměru, slouží investorovi k propočtu, jestli má smysl se jeho zamýšleným projektem dále zabývat. Jde o stručnější dokument, než je ekonomická analýza  či analýza návratnosti, ovšem i ten by měl vzniknout pod dohledem profesionálů, kteří mají s analýzami investičního záměru potřebné zkušenosti.

Co nesmí chybět ve studii příležitosti?

 • Základní, avšak konkrétní popis podoby budoucího produktu nebo služby.

 • Cíle podnikatele nebo firmy.

 • Potenciální zákazníci a jejich problémy a potřeby.

 • Možnosti využití nápadu na trhu, případně existující poptávka po daném druhu zboží či služby.

 • Existující konkurence a prostředí.

 • Potřební pracovníci, informace, kapitál, majetek.

 • Příležitosti, hrozby a rizika.

 • Hrubé ekonomické propočty investic, budoucích výnosů a návratnosti.

 

 

Metody, které používáme při studii příležitosti

 • SMART pro správné stanovení cílů.

 • SWOT analýza pro formulaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.

 • PESTEL pro strukturovanou analýzu okolí.

 • Porterův model 5 sil pro zhodnocení intenzity konkurence.

 • 5C pro situační analýzu.

 • Strom cílů a strom problémů.

 • Asociativní mapy.

 • Doba návratnosti, průměrné roční cash flow.

 • Kritické faktory úspěchu.

 

 

Studie příležitosti od ProfiPodnikatelskýPlán.cz

 • Posoudí vaší základní rozvahu a propočty a doplní je o náležitosti profesionální Opportunity study a Business Case.

 • Do analýzy zahrnujeme nejdůležitější faktory, které indikují, jestli má projekt ekonomicky smysl a zda má cenu rozpracovat podnikatelský záměr.

 • Díky naší odbornosti může investor rychle a za dostupnou cenu získat přehled o tom, jaký ekonomický potenciál v projektu vězí.

 

 

 

Nevěštěte z křišťálové koule a zjistěte včas, zda do projektu investovat, nebo dát raději ruce pryč.

 

CHCI STUDII PŘÍLEŽITOSTI

 

Zajímají vás další možnosti analýzy investičního záměru? Podívejte se, co vám přinese ekonomická analýza nebo hodnocení návratnosti.

 

 

Nejste si jistí, zda potřebujete právě studii příležitosti?

Podívejte na více možností analýzy investičního záměru nebo se rovnou vrhněte na přípravu podnikatelského plánu.