footer

Podnikatelský plán - Autoservis či pneuservis

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání v oblasti automobilových služeb? Pomůžeme vám s otevřením vašeho vlastního autoservisu či pneuservisu! Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelské záměry pro začínající podnikatele, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu autoservisu či pneuservisu snazší.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu autoservisu či pneuservisu?

 • Představit zamýšlený autoservis, jeho koncepci, nabízené služby, vybavení apod.
 • Co nejlépe popsat konkurenční výhodu autoservisu. Budete mít otevřeno o víkendu nebo poskytovat nějaké speciální služby (např. odtah, vyzvednutí vozidla zákazníka apod.)?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik aut jste schopni přezout nebo kolik jednotlivých servisních úkonů poskytnout za 1 den, týden, měsíc...
 • Vhodně rozmyslet organizaci práce, s ohledem na vytíženost během roku. Spolu s tím vyčíslit průměrné osobní náklady v jednotlivých měsících.
 • Navrhnout vhodný plán propagace služeb včetně souvisejících nákladů. Budete mít například billboard u cesty s akční nabídkou sezónních služeb, jako je přezouvání? Kde bude umístěn? Kolik vás to bude měsíčně stát?
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících? A jaký bude náběh tržeb prvních měsíců a proč tomu tak bude?
 • Vhodným způsobem zpracovat kalkulaci přímých nákladů všech servisních úkonů.
 • Určit potřebné investice v začátcích, například do zvedáků, diagnostiky, veškerého nářadí či jiného vybavení dílny, kanceláře nebo místnosti pro zákazníky.
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé (režijní) náklady autoservisu, tedy např. nájemné a ostatní externí služby, které přímo nesouvisejí s počtem realizovaných zakázek.
 • Vhodným způsobem stanovit potřebnou finanční rezervu pro pokrytí prvních měsíců od otevření s ohledem na předpokládaný vývoj tržeb prvních měsíců.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • Sestavit zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním cashflow, které vhodným způsobem zohlední také výši potřebného pracovního kapitálu pro pokrytí výkyvu mezi příjmy a výdaji prvních měsíců od zahájení podnikání.
 • Analyzovat rizika spojená s otevřením servisu a nalézt vhodné způsoby k jejich snížení. Jak bude například řešen objednávkový systém v sezóně pneuservisu?
 • Sepsat si slabé stránky firmy a připravit si vysvětlení, jak budete se slabými stránkami bojovat. 

 

A pokud vytváříte podnikatelský záměr autoservisu či pneuservisu pro investora, měli byste si velmi dobře rozmyslet, co investorovi za jeho peníze nabídnete, a celý projekt vyhodnotit z hlediska návratnosti peněz pro investora.

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka, investor nebo poskytovatel dotace neschválí. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete zakomponovat všechny proměnné? Poskytovatel financí musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například cenu poskytovaných služeb, počet zákazníků, změny marže za náhradní díly apod.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o otevření vlastního autoservisu či pneuservisu!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN