footer

Podnikatelský plán - Obchod

Uvažujete o rozjezdu vlastního podnikání v oblasti obchodu? Pomůžeme vám s otevřením vašeho vlastního obchodu! Než se pustíte do dalšího čtení, doporučujeme vám navštívit stránky podnikatelský záměr a podnikatelský záměr pro banku, kde se dozvíte základní informace a tipy, díky kterým pro vás bude následné zpracování podnikatelského plánu restaurace snazší. Poradíme vám také, pokud plánujete vybudovat nový internetový obchod.

Na co nesmíte zapomenout u podnikatelského plánu obchodu?

 • Představit zamýšlený obchod, jeho koncepci, vybavení, nabízené produkty a zboží, poskytované služby apod.
 • Popsat konkurenční výhodu obchodu, která jej něčím odliší od ostatních obchodů prodávajících stejné zboží. Budete prodávat standardně dostupné zboží nebo mít exkluzivní zastoupení nějaké značky?
 • Stanovit vaši maximální kapacitu, kolik hostů jste schopni v jednotlivých částech dne obsloužit. Jakou předpokládáte vytíženost z hlediska ročního období?
 • Definovat parametry obchodních ploch i zázemí, to vše má totiž vliv na náklady i prodejní potenciál.
 • Navrhnout vhodný způsob propagace obchodu včetně souvisících peněžních výdajů. Budete spoléhat na ústní doporučení spokojených zákazníků nebo si za reklamu raději zaplatíte? Kde budete chtít být vidět, jaké to bude mít podle vás efekty z hlediska návštěvnosti a kolik peněz do propagace chcete pravidelně investovat?
 • Komentovat předpoklady o plánované marži či přirážce u zboží.
 • Uvést a zdůvodnit prognózu budoucích tržeb. Jaký lze očekávat vývoj tržeb v prvních měsících?
 • Vyčíslit provozní a jiné nepřímé náklady obchodu (typicky nájemné a další externí služby).
 • Určit potřebné investice, například do úprav interiéru či exteriéru, pokladního systému, bezpečnostního systému, prodejních pultů a dalšího vybavení apod.
 • Nezapomeňte, že na počátku podnikání vás čeká obrovská investice do skladových zásob. Spočítejte tedy, kolik to bude peněz a rozmyslete si, jakou formou budete zásoby financovat.
 • Vhodným způsobem stanovit potřebnou finanční rezervu pro pokrytí prvních měsíců od otevření s ohledem na vývoj tržeb v prvních měsících a inkaso plateb.
 • Všechny propočty zohlednit v jedné ekonomické rozvaze budoucích zisků (přesněji řečeno finančním plánu).
 • Sestavit zahajovací rozvahu a plánované účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty). Šikovný ekonom vám pomůže i se zpracováním plánu cashflow, který vám zajistí, že budete mít dostatek peněz na nákup zboží a mzdy v začátcích podnikání.

 

left arrow right arrow

 

 

Podnikatelský plán musí být z hlediska všech finančních propočtů bezchybný, jinak ho banka či investor nevyhodnotí pozitivně. A co hůř, pokud si vše dostatečně nepromyslíte, můžete v podnikání utopit hodně peněz. Jste si jistí, že do finančního plánu zvládnete dobře zakomponovat všechny proměnné? Banka či investor musí z podnikatelského plánu jasně vidět, že jste připraveni také na možné změny některých předpokladů, například změny marže či přirážky, růst provozních nákladů, ceny externích služeb apod.

Postaráme se o všechny důležité náležitosti podnikatelského záměru a pomůžeme vám realizovat váš sen o otevření vlastního obchodu!

 CHCI ZPRACOVAT PODNIKATELSKÝ PLÁN OD PROFESIONÁLŮ

Chcete pomoci s rozpracovaným podnikatelským plánem nebo navrhnout nejvýhodnější způsob financování?

Kontaktujte nás a využijte možnost konzultace podnikatelského plánu nebo vyhledání investora.

CHCI KONZULTOVAT SVŮJ PODNIKATELSKÝ PLÁN