footer
Cash flow
Autor: Honza HýblPublikováno: 30. říjen 2018
Co je to vlastně ten mezinárodně známý pojem cash flow?

Cash flow (česky peněžní tok) představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků v daném časovém období. Tj. rozdíl mezi penězi, které reálně inkasujete (přitečou) od zákazníků, státu atp., a penězi, které zaplatíte (odtečou), například svým dodavatelům. Účetní výkaz, který zachycuje tyto toky peněz, se nazývá výkaz cash flow / výkaz peněžních toků.

Nedostatečné cash flow je důvodem, proč některé firmy krachují. Vysoký zisk nemusí nic znamenat, pokud firma nemá také dostatečně vysoké cash flow. Z tohoto důvodu je pro existenci každé firmy zásadní plánovat právě cash flow a až poté se zaměřit na ostatní finanční ukazatele.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+