footer
Finanční analýza
Autor: ProfiPodnikatelskyPlan.czPublikováno: 14. září 2018
Finanční analýza je důležitou součástí při posuzování ekonomické situace firmy nebo projektu. Neměla by chybět v žádném komplexním podnikatelském plánu.

Finanční analýzu můžeme interpretovat jako metodu hodnocení finančních výsledků společnosti, potažmo určitého projektu či podnikatelského záměru. Data potřebná pro analýzu se agregují, poměřují navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti. Mezi nejpoužívanější ukazatele v rámci finanční analýzy patří poměrové ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, aktivity, produktivity práce, zadluženosti apod.), absolutní ukazatele (ekonomická přidaná hodnota apod.), bankrotní a bonitní modely, rozklady vrcholových veličin, bilanční pravidla, horizontální a vertikální analýza či analýza pracovního kapitálu. U finanční analýzy je však mnohem důležitější interpretace výsledků. Zde přichází role zkušeného analytika. Není žádným zázrakem hodnoty různých ukazatelů spočítat. Kritická je však schopnost výsledky správně vyhodnotit a doporučit vhodné kroky.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+