footer
Leasing
Autor: Karolína FlégrováPublikováno: 9. září 2017
Finanční, operativní a zpětný: Leasing - i ten můžete získat díky kvalitně zpracovanému podnikatelskému plánu.

Leasing je specifická forma úvěru.

Hlavní rozdíl mezi leasingem a klasickým úvěrem je ten, že v případě leasingu si nepůjčujeme peníze, ale splácíme předmět leasingu, který byl pořízen leasingovou společností. Rozlišujeme tři základní typy leasingu: finanční, operativní a zpětný.

Také v případě využití leasingového úvěru je často požadováno předložit zpracovaný podnikatelský plán a dokázat tak udržitelnost podnikatelského projektu a bonitu žadatele. 

Nyní více o jednotlich typech leasingu:

Operativní leasing

Operativní leasing představuje velmi běžný způsob financování. Jedná se o typ leasingu, při kterém je předmět leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti, a to nejen po celou dobu platnosti leasingového úvěru, ale i po jeho skončení. V praxi tak dochází v plynulém převodu leasingové smlouvy (typicky při vypršení leasingové smlouvy na vozidlo dojde okamžitě a plynule k podepsání nové leasingové smlouvy na nový vůz, starý vůz leasingová společnost zpeněží na trhu s ojetými vozidly).

S tím souvisí několik dalších důležitých vlastností operativního leasingu. Velkou výhodou operativního leasingu je, že rizika (poruchy, opravy, odcizení a další) spojená s provozem předmětu leasingu jsou starostí leasingové společnosti. Dojde-li k závadě, poskytne leasingová společnost náhradní zařízení. Nejde ovšem o samozřejmost, vše záleží na podmínkách dohodnutých v leasingové smlouvě. Takové smlouvě pak říkáme smlouva typu full-service (komplexní služby). V případě, že firma nebo podnikatel pořizují automobil na operativní leasing typu full-service, je jedinou jejich starostí nákup pohonných hmot. Všechny ostatní provozní starosti leží na bedrech leasingové společnosti.

Finanční leasing 

Hlavním rozdílem oproti operativnímu leasingu je to, že po skončení leasingu přechází předmět leasingové smlouvy do vlastnictví nájemníka. Pokud si podnikatel pořídí majetek prostřednictvím finančního leasingu, nese veškerá rizika spojená s provozem, jako při pořízení za hotové nebo klasickým úvěrem. Tzn., že sám hradí veškeré opravy, pojištění apod.

Zpětný leasing

Velmi často využívanou formou podnikatelského úvěrování je tzv. zpětný leasing. Tento typ leasingu slouží ke zpětnému profinancování pořízeného majetku, především pak výrobních prostředků -  strojů, celých výrobních linek, případně vozidel,atd. Leasingová společnost nebo banka odkoupí předmět leasingu a okamžitě jej prodá podnikatelskému subjektu na základě úvěrové nebo leasingové smlouvy. Zjednodušeně řečeno se jedná o půjčku na vlastní majetek. 

 

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+