footer
SWOT analýza
Autor: Honza HýblPublikováno: 7. říjen 2019
SWOT analýza či „swotka“ patří k oblíbeným nástrojům hodnocení.

SWOT analýza je poměrně jednoduchý nástroj pro strategická rozhodování týkající se produktu, projektu či celé firmy. Cílem analýzy je provést strategické zhodnocení daného projektu ve čtyřech oblastech. Těmi jsou silné (Strengths) a slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats).

Podrobněji pak dělíme faktory SWOT analýzy dle toho, odkud pocházejí. Silné a slabé stránky vyplívají z vnitřního prostředí podniku, příležitosti a hrozby se naopak vztahují k vnějšímu prostředí podniku. Možnost ovlivnit vnitřní prostředí má do jisté míry každá firma a její vliv je relativně velký. Faktory vnějšího prostředí společnost často ovlivnit nemůže, ale měla by se snažit jim přizpůsobit a hledat v nich nové možnosti rozvoje nebo konkurenční výhody. SWOT analýza by neměla chybět v žádném podnikatelském plánu.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+