footer
Úvěr
Autor: Karolína FlégrováPublikováno: 9. září 2017
Finanční produkt pro podnikání. Bankovní a nebankovní nabídka

Úvěrem rozumíme dočasné poskytnutí věřitelem vlastněných peněžních prostředků dlužníkovi, přičemž za toto poskytnutí platí dlužník věřiteli smluvený úrok.

Úvěry dělíme na bankovní či nebankovní dle toho, zda je jeho poskytovatelem banka či jiná finanční instituce. Dále je pak můžeme dělit úvěry dle časového hlediska, a to na krátkodobé a dlouhodobé, nebo dle toho, komu jsou poskytovány, na spotřební či podnikatelské.

Právě při poskytování podnikatelského úvěru je ve většině případů požadováno předložit záměr zpracovaný v podobě písemného podnikatelského plánu včetně všech jeho náležitostí.  

Někdy banka vyžaduje předložit dokument zvaný podnikatelský záměr. Vězte, že se jedná právě o podnikatelský plán, v tomto případě jde pouze o různá názvosloví. Každá banka může mít na zpracování formu podnikatelského záměru různé požadavky.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+