footer
blog image
Podnikatelské inkubátory vs. akcelerátory: k čemu slouží a čím se liší?
Autor: Honza HýblPublikováno: 18. září 2019
V dnešní době se můžeme setkat s řadou různých forem podpory podnikání. Mezi moderní a populární formy podpory patří podnikatelské inkubátory a akcelerátory. Pojďme se podívat, k čemu slouží a jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Při vzniku podnikatelského nápadu nebo založení start-upu se často můžeme dočíst, že autoři pro jejich rozjezd využili služeb podnikatelského inkubátoru či akcelerátoru. Jedná se vlastně o dva možné způsoby podpory start-upů. Jde však o tzv. startup terminologii, ve které se nemusí začínající, ale ani zkušený podnikatel jasně orientovat. V praxi se často stává, že se pojmy chybně interpretují či zaměňují. Proto jsme se v tomto článku rozhodli stručně představit specifika podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů, a dále jasně rozlišit základní rozdíly mezi nimi.

Podnikatelský inkubátor

Začněme podnikatelským inkubátorem. Za podnikatelským inkubátorem může stát soukromá společnost nebo veřejná instituce, jakými jsou například pracoviště vysokých škol nebo instituce zřizované krajem či městy. Hlavním cílem inkubátorů je pomoci se základními otázkami týkajícími se podnikání a jeho začátků, které se u startu-pů často označují jako tzv. seed fáze. Seed fází chápeme období, v rámci které podnikatel stanovuje základní představu o svém podnikatelském záměru. V praxi si pod tím můžeme představit pomoc s definováním produktu, byznys modelu, hledáním strategických partnerů či obecně přípravou celé podnikatelské strategie ve formě uceleného podnikatelského plánu. Inkubátory jsou obvykle upřednostňovány a podporovány ty projekty, které na trh přichází s novými produkty (či službami) nebo zavádějí nové technologie. Ať je klíčovou myšlenkou projektu cokoliv, očekává se, že svým charakterem bude rozvíjet či inovovat trh.

Inkubační programy také fungují jako prostředek k zajištění prostor a zázemí v začátcích podnikání – například za pomocí poskytnutí kanceláří nebo laboratoří, které pod jednou střechou nabízí širokou škálu odborného poradenství, ale zároveň i částečnou finanční podporu, typicky formou zvýhodněného nájmu prostor. Díky tomu mohou projekty v inkubátoru výrazně snížit provozní náklady, na které během raných fází projektu často nejsou peníze. Významnou výhodu, kterou s sebou inkubátor přináší, je vzájemná spolupráce a inspirace mezi podnikateli v rámci inkubátoru, a tedy podpora sdíleného know-how. Inkubátory tedy nepřímo působí pozitivně i na rozvoj celkového podnikatelského prostředí. Služeb inkubátoru lze využít po dobu až několika let – tzv. doba inkubace projektu (tj. doba, kdy je projekt přítomný v inkubátoru) se odvíjí od charakteru a zaměření daného projektu.

 

Podnikatelský akcelerátor

Dále tu máme podnikatelský akcelerátor. Zřizovatelem akcelerátoru může být rovněž subjekt jak ze soukromého, tak veřejného sektoru. Akcelerátor se věnuje firmám, které již vyřešily své základní existenční otázky (seed fázi). V akcelerátorech tedy nalezneme start-upy či firmy, které potřebují pomoci nasměrovat či popostrčit správným směrem - tedy akcelerovat svou myšlenku, produkt, know-how či jinou součást podnikání. Firmy v akcelerátoru setrvají typicky pouze několik týdnů či měsíců, doba je však rovněž (jako u inkubátorů) ovlivněna mnoha faktory.

Typickou formou podpory je v rámci akcelerátoru mentoring, vzdělávání a networking, to vše za účelem všestranného rozvoje začínající společnosti. Finanční podpora se často v rámci akcelerátorů neposkytuje, nicméně skrze networking a zázemí, které akcelerátor firmám a podnikatelům poskytuje, lze snadněji snadněji najít investora. Opět je často nabízena pomoc v podobě úspory některých provozních nákladů (nájemné a služby s ním spojené, energie atp.), jako tomu je u inkubátorů. Velmi často je cílem akcelerátoru zrychlit hledání cesty startu-pů s připraveným produktem k zákazníkům. Proto se také v koordinaci s akcelerátory pořádají různé konference a společenské události, kde jsou hojně zastoupeni jak potenciální zákazníci, tak i zmiňovaní potenciální investoři.

Inkubátor vs. akcelerátor

Hlavním rozdílem mezi inkubátorem a akcelerátorem je jejich rozdílné zaměření na odlišnou životní fází projektů, které podporují. Zatímco v inkubátoru často nalezneme podnikatele, kteří teprve rozvíjí svou myšlenku a třeba ani aktivně nepodnikají, podmínkou účasti v programu podnikatelského akcelerátoru je, že firma již skutečně existuje (a třeba i prodává své produkty či služby), ale potřebuje pomoci se dále rozvíjet (akcelerovat svůj růst). Co to v praxi znamená? Podpora pro firmu, která již existuje, bude jiná než u projektu, u kterého se teprve řeší zcela zásadní otázky plánovaného podnikání.

V neposlední řadě se liší doba, po kterou jsou projekty v inkubátoru nebo akcelerátoru přítomny. V případě inkubátoru je to až několik let, zatímco v případě akcelerátoru se jedná většinou o několik týdnů či měsíců.

 

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+