footer

FeiCut - Podnikatelský plán a prezentace interního projektu high-tech firmy

Výroba laserových řezacích strojů FeiCut

Za účelem vypracování podnikatelského plánu nás oslovil autor a současně také manažer projektu FeiCut, pan Ing. Martin Kaván. Ten v rámci výroby lineární techniky pod taktovou společnosti HIWIN s.r.o. se svými kolegy vyvinul vlastní produktovou řadu, která se stala plnohodnotnou součástí firmy. Projekt se však zaměřoval trochu jiným směrem, než celá společnost, tudíž si majitelé společnosti vyžádali komplexní zhodnocení dosavadní návratnosti, včetně vyhlídky projektu do budoucna. Tyto požadavky jsme zpracovali do komplexního podnikatelského plánu, na nějž jsme poté navázali tvorbou prezentace.

image of class

Účelem podnikatelského plánu bylo vyhodnotit a dokázat, že projekt výroby laserových řezacích strojů FeiCut přináší kýžené ekonomické výsledky a má potenciál do budoucna. Spolupráce našeho týmu s klientem měla přesně daný časový rámec, kdy jsme během několika týdnů museli mít připravený podnikatelský plán včetně dvou verzí prezentace, aby mohl klient výsledky prezentovat na plánované valné hromadě společnosti.
Na základě důkladné analýzy dostupných materiálů jsme byli schopni naplno porozumět projektu a vžít se tak do role majitelů (investorů) firmy, kteří o pokračování projektu rozhodují.
Nejdůležitějším milníkem zpracování podnikatelského plánu, resp. analýzy návratnosti, byla tvorba přehledu ziskovosti uskutečněných zakázek, na jehož základě byl poté zpracován plán prodejů, nákladů a výnosů. Dále bylo zásadní přiřadit projektu odpovídající přímé i nepřímé provozní náklady, které jsme museli jasně separovat od dalších nákladů firmy nesouvisejících s projektem. Veškeré zásadní předpoklady jsme opakovaně konzultovali s klientem, který čerpal ze svých expertních znalostí a skutečných dat. V rámci spolupráce jsme rozklíčovali veškeré potřebné neznámé parametry a klientovi z vlastní iniciativy navrhli také další možnosti, jak lze k projektu přistoupit.

header image

S průběhem spolupráce jsem byl spokojen a zpracování probíhalo dle mých představ. Projekt byl zpracováván v časovém presu, jelikož musel být zpracován k danému datu interní prezentace. Přesto vše proběhlo v domluvených termínech a rozsahu. Kvalita zpracovaných materiálů byla na dobré úrovni a dle mého názoru splňovala požadavky zadání. Také oceňuji iniciativní přístup a vhodně zvolené doplňující otázky pro uvědomění si, co v prezentaci může být důležité z pohledu investora (majitelů).

Ing. Martin Kaván
autor & manažer projektu

component image

Mám zájem o podobný projekt

component image

Chci zpracovat podnikatelský plán

Další případové studie

loading image loader image
item header image

Případová studie:
ALT-housing s.r.o - Podnikatelský plán stavební firmy pro získání bankovního úvěru

Vypracovali jsme podnikatelský plán začínající stavební firmy za účelem získání úvěru od Komerční banky. Úvěrová žádost byla úspěšná.

ALT-housing s.r.o.
Číst více
item header image

Případová studie:
Thomticket - Podnikatelský plán mobilní aplikace pro získání investora

Přepracovali jsme byznys plán mobilní aplikace do atraktivní podoby pro investora

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
Roneli SE - Podnikatelský plán a finanční model pro exportní financování nové pekárny

Zpracovali jsme komplexní business plán pro exportní úvěr České exportní banky (ČEB).

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.