footer

Roneli SE - Podnikatelský plán a finanční model pro exportní financování nové pekárny

Investiční projekt nové pekárny v zahraničí

Generální dodavatel projektu, společnost RONELI SE, má dlouholeté zkušenosti s výstavbou investičních celků v České republice i ve světě. Specializuje se především na východní trhy, například Ukrajinu, Ruskou federaci, Gruzii, Kazachstán nebo Indii. Předmětem investičního projektu je vybudování moderního pekárenského závodu v zahraničí s denní kapacitou výroby 10 tun pečiva.

image of class

Účelem podnikatelského plánu bylo získání vývozního bankovního úvěru. Na projektu jsme pracovali čtyři měsíce. Po celou dobu jsme intenzivně komunikovali s generálním dodavatelem a rovněž s dodavatelem technologické části. Nejprve však bylo nutné definovat vstupní informace, ty si vyžádat a následně revidovat, abychom se vyhnuli faktickým nesrovnalostem.
Díky analýze výrobního procesu a výrobní kapacity a jejího očekávaného využití bylo možné zavčas optimalizovat strukturu sortimentu i výrobní technologie. Nezbytná byla také precizní kalkulace přímých nákladů.
Na základě analýzy trhu i obchodních plánů investora byla sestavena prognóza tržeb.
Jelikož investor neměl zkušenosti se skladovým hospodářstvím, odhadli jsme potřebu financování pracovního kapitálu pomocí finanční analýzy srovnatelných podniků. Díky tomu byly přesněji stanoveny celkové kapitálové požadavky projektu.
Třešničkou na dortu pak byl zpracovaný interaktivní finanční model v Excelu, který umožňuje změnou mnoha vstupních parametrů modelovat různé scénáře, a tak sledovat citlivost projektu na rizikové faktory.

header image

S průběhem spolupráce i výstupy jsme byli velmi spokojení. Oceňuji hlavně rychlé reakce z Vaší strany a proaktivní komunikaci. Po odborné stránce nemám co vytknout. Musím Vás také pochválit za podrobně propracovaný, přehledný a logický finanční model v Excelu.

Ing. Antonín Kovařík
Ředitel divize

component image

Mám zájem o podobný projekt

component image

Chci zpracovat podnikatelský plán

Další případové studie

loading image loader image
image of a man

Případová studie:
Developerský projekt_Gard Invest-Polyfunkční dům

Připravili jsme kompletní podklad pro jednání s bankou o investičním úvěru pro developerský projekt výstavby polyfunkčního domu umístěného na vlastním pozemku developera v širším centru Prahy. Součástí podnikatelského plánu pro celý developerský projekt bylo i detailnější rozpracování fungování dvou nájemních provozů - fitness centra a hotelu.

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
FeiCut - Podnikatelský plán a prezentace interního projektu high-tech firmy

Zhotovili jsme podnikatelský plán interního projektu výroby laserových řezacích strojů FeiCut za účelem jeho komplexního vyhodnocení pro majitele společnosti. Podnikatelský plán byl zásadním dokumentem pro případné pokračování v projektu. Na základě výsledků podnikatelského plánu jsme dále vypracovali dvojjazyčnou prezentaci, která byla použita naším klientem na valné hromadě společnosti.

Číst více
item header image

Případová studie:
Mevos s.r.o. - Podnikatelský plán pro navázání strategického partnerství s veřejným subjektem

Vypracovali jsme podnikatelský plán podniku na zpracování biomasy pro posouzení strategické spolupráce našeho klienta s veřejným subjektem v zahraničí. Na základě podnikatelského plánu bylo následně možné přejít ke společné realizaci veřejně prospěšného projektu a ekonomicky životaschopného projektu.

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.