footer

Developerský projekt_Gard Invest-Polyfunkční dům

Developerská výstavba polyfunkčního domu v Praze k pronájmu - podnikatelský plán pro investiční úvěr

S potřebou předložení profesionálně zpracovaného podkladu pro jednání s bankou
o investičním úvěru se na nás obrátila developerská společnost Gard Invest a.s.,
kterou pro jednání s námi zastupoval pan Petr Kučera. Podnikatelský plán jsme zpracovávali
pro developerský projekt výstavby polyfunkčního domu umístěného na vlastním pozemku developera v širším centru Prahy. Součástí několikapodlažní budovy bylo několik provozů jako hotel, restaurace, kancelářské prostory, luxusní sportovní centrum a podzemní parkoviště.

Naše spolupráce spočívala ve vypracování detailní ekonomické studie pro tento velkolepý projekt, k ruce jsme měli projektovou dokumentaci stavby. Veškeré předpoklady a výstupy jsme opakovaně konzultovali s klientem, probíhaly diskuze nad pracovními verzemi dokumentu a průběžně jsme s klientem konzultovali ekonomické konsekvence jednotlivých rozhodnutí a variant. Následně byly propočty, například plán cashflow, přepočítány a zahrnuty do finální verze.

 

Zpracování finálního výstupu mělo dvě fáze:

  • V prvé fázi šlo o podnikatelský plán pro celkem velký developerský projekt výstavby polyfunkčního domu určeného na pronájem, v němž byly zpracovány všechny plánované provozy a jejich základní ekonomika.

  • V další fázi spolupráce jsme rozpracovali dva podnikatelské záměry do většího detailu, a to provoz luxusního fitness centra a hotelu. Tyto dva provozy bude klient pronajímat svým smluvním nájemcům, kteří byli již v době přípravy projektu známi. V podstatě jsme tak připravili podnikatelské plány ještě pro klientova klienta. Cílem druhé fáze bylo přesněji posoudit životaschopnost největších nájemců, jejich schopnost placení nájemného a tím i proveditelnost celého investičního projektu.

image of class

 

 

Abychom docílili výstupu reflektujícího co nejrealističtěji ekonomickou situaci, byl kladen důraz na následující kroky:

1. Provedení vlastní analýzy trhu pražských hotelů a poptávky po jejich službách – pro stanovení reálných předpokladů vytíženosti, adekvátní cenotvorbu či tvaru náběhové křivky.

2. Posouzení trendů a poptávky v ostatních evropských metropolích.

3. Rešerše ekonomiky srovnatelných konkurenčních provozů – to pomohlo validovat předpoklady podnikatelského plánu hotelu.

4. Zachycení různorodosti služeb a struktury návštěvníků fitness centra, například i z hlediska způsobu platby za služby (předplacené vstupy, Multisport, platební karta, atd.)

 

 

 Klient nakonec získal kompletní business plán svého developerského projektu výstavby polyfunkčního domu včetně dílčích podnikatelských plánů dvou nájemních provozů. Následně jsme klienta podporovali při jednáních s bankou a pomáhali zodpovídat otázky týkající se ekonomické části projektu.

 

 

 

header image

Společnost Gard Invest se díky spolupráci zařadila mezi spokojení klienty, což potrzují slova zástupce společnost, pana Kučery: Průběh naší spolupráce byl od začátku naprosto profesionální. Vždy byly respektovány naše požadavky. Dílčí výstupy, které byly doplněny na žádost banky, byly vypracovány dle našich představ. Velice pozitivně hodnotím flexibilitu služeb. (V době zveřejnění této případové studie stále ještě probíhala klientova jednání v bance.)

Gard Invest a.s.
Petr Kučera

Na závěr bychom dodali, že tento klient nejprve kontaktoval jiného nejmenovaného dodavatele, ale s jeho službami nebyl vůbec spokojen. Našemu týmu se podařilo dodat profesionální výstup v rychlém čase. Přejeme Vám, ať s výběrem poradenské firmy nešlápnete vedle. V případě, že se potřebujete spolehnout na kvalitního partnera, kontaktujte nás.

component image

CHCI ZPRACOVAT FINANČNÍ PLÁN

component image

CHCI KVALITNÍ PODKLAD PRO BANKU

loading image loader image
item header image

Případová studie:
Petr Vítkovič - Získání dotace na zařízení vinného sklípku

Vypracovali jsme podnikatelský záměr vinného sklípku, který klientovi zajistil poskytnutí dotace pro začínající podnikatele. Díky dotaci tak klient získal peníze na potřebné vybavení a mohl rychleji naplno nastartovat své podnikání od samého začátku.

Petr Vítkovič
Číst více
item header image

Případová studie:
Pavel Forst - Dobrovolná registrace podnikatele k DPH

Vypracovali jsme podnikatelský plán pro finanční úřad, který zajistil registraci podnikatele jako plátce daně z přidané hodnoty. Díky registraci k DPH klient značně zefektivní podnikání a může spolupracovat s předními dodavateli.

Pavel Forst
Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
Mazepa s.r.o. - Získání bankovního úvěru pro rozvoj firmy

Pro realizaci podnikatelského záměru, který spočíval v odkupu a následném rozvoji existujícího areálu stavebnin, bylo potřeba zajistit bankovní úvěr.

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás, nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.