footer

Pavel Forst - Dobrovolná registrace podnikatele k DPH

Vypracovali jsme podnikatelský plán pro finanční úřad, který zajistil dobrovolnou registraci podnikatele jako plátce DPH.

Pan Forst nás oslovil z prostého důvodu – potřeboval vypracovat podnikatelský záměr pro finanční úřad z důvodu dobrovolné registrace jako plátce DPH. Jeho zákazníci se ve značné míře skládali z plátců DPH, tudíž se jednalo o logický krok. Svůj požadavek konzultoval na příslušném finančním úřadě, kde mu byla stanovena podmínka doložit jeho podnikatelský záměr ve formě podnikatelského plánu. Na základě tohoto dokumentu došlo k posouzení celé žádosti a rozhodnutí o udělení statusu plátce daně z přidané hodnoty.

 

Zpracování podnikatelského plánu dle podmínek FÚ bylo zásadní pro povolení registrace podnikatele k DPH. Díky letitým zkušenostem s tímto typem podnikatelských plánů jsme pro klienta zajistili bezproblémovou registraci jako plátce daně z přidané hodnoty, která je pro něj z hlediska budoucího rozvoje jeho podnikání zásadní.

image of class

Důvodem pro zpracování podnikatelského plánu bylo dokázat finančnímu úřadu, že má podnikatel fungující byznys, dostatečné tržby a pravidelný přísun zakázek. Důležitou skutečnost zde hrál předpoklad, kdy většina zákazníků podnikatele byla firemní klientela, z nichž většinu tvořili plátci DPH. Z tohoto důvodu by bylo tedy pro pana Forsta značně nevýhodné nebýt plátcem DPH. Pro schválení dobrovolné registrace k DPH bylo však finančnímu úřadu zapotřebí doložit podnikatelský plán, který přehledně představí podnikatelskou činnost, uvede hlavní důvody pro registraci k DPH a nakonec vše shrne do přehledně zpracovaného finančního plánu s výhledem několika let.  

Získání potřebných informací proběhlo v rámci několika málo dní a poté jsme ihned přešli k vypracování samotného podnikatelského plánu dle požadavků finančního úřadu. Podnikatelský plán jsme dodali v kvalitě požadované FÚ i termínu požadovaném klientem.

Z výsledku ve formě podnikatelského záměru jsem byl mile překvapen, takovou úroveň jsem nečekal. Nemám, co bych vytkl, můžu vás jen doporučit. Každému, kdo nemá čas či schopnosti zpracovat podklady k podnikání k jakémukoliv účelu v kvalitní formě, bych vaše služby doporučil.


Podnikatel

component image

Mám zájem o podobný projekt

component image

Chci zpracovat podnikatelský plán

loading image loader image
item header image
image of a man

Případová studie:
2HHOLINGER - Podnikatelský plán pro získání certifikace ISO 9001

Zpracovali jsme podnikatelský plán pro účely certifikace ISO 9001, jejíž úspěšné získání znamenalo otevření nových trhů a možností rozvoje našeho zákazníka

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
Fingood - Peer-to-peer financování etablovaných firem

Pro firmu Fingood, která nabízí výhodné investice formou aukce půjček na zabezpečeném portálu fingood.cz, jsme vytvořili obchodní plán určený pro Českou národní banku.

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
Black Kale - Ekonomická analýza výroby bio produktů

Pro nadějnou českou rodinnou firmu Black Kale jsme připravili ekonomickou analýzu výroby bio produktů a sestavili finanční plán

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.