footer

Pavel Forst - Dobrovolná registrace podnikatele k DPH

Vypracovali jsme podnikatelský plán pro finanční úřad, který zajistil dobrovolnou registraci podnikatele jako plátce DPH.

Pan Forst nás oslovil z prostého důvodu – potřeboval vypracovat podnikatelský záměr pro finanční úřad z důvodu dobrovolné registrace jako plátce DPH. Jeho zákazníci se ve značné míře skládali z plátců DPH, tudíž se jednalo o logický krok. Svůj požadavek konzultoval na příslušném finančním úřadě, kde mu byla stanovena podmínka doložit jeho podnikatelský záměr ve formě podnikatelského plánu. Na základě tohoto dokumentu došlo k posouzení celé žádosti a rozhodnutí o udělení statusu plátce daně z přidané hodnoty.

 

Zpracování podnikatelského plánu dle podmínek FÚ bylo zásadní pro povolení registrace podnikatele k DPH. Díky letitým zkušenostem s tímto typem podnikatelských plánů jsme pro klienta zajistili bezproblémovou registraci jako plátce daně z přidané hodnoty, která je pro něj z hlediska budoucího rozvoje jeho podnikání zásadní.

image of class

Důvodem pro zpracování podnikatelského plánu bylo dokázat finančnímu úřadu, že má podnikatel fungující byznys, dostatečné tržby a pravidelný přísun zakázek. Důležitou skutečnost zde hrál předpoklad, kdy většina zákazníků podnikatele byla firemní klientela, z nichž většinu tvořili plátci DPH. Z tohoto důvodu by bylo tedy pro pana Forsta značně nevýhodné nebýt plátcem DPH. Pro schválení dobrovolné registrace k DPH bylo však finančnímu úřadu zapotřebí doložit podnikatelský plán, který přehledně představí podnikatelskou činnost, uvede hlavní důvody pro registraci k DPH a nakonec vše shrne do přehledně zpracovaného finančního plánu s výhledem několika let.  

Získání potřebných informací proběhlo v rámci několika málo dní a poté jsme ihned přešli k vypracování samotného podnikatelského plánu dle požadavků finančního úřadu. Podnikatelský plán jsme dodali v kvalitě požadované FÚ i termínu požadovaném klientem.

Z výsledku ve formě podnikatelského záměru jsem byl mile překvapen, takovou úroveň jsem nečekal. Nemám, co bych vytkl, můžu vás jen doporučit. Každému, kdo nemá čas či schopnosti zpracovat podklady k podnikání k jakémukoliv účelu v kvalitní formě, bych vaše služby doporučil.


Podnikatel

component image

Mám zájem o podobný projekt

component image

Chci zpracovat podnikatelský plán

loading image loader image
item header image
image of a man

Případová studie:
FeiCut - Podnikatelský plán a prezentace interního projektu high-tech firmy

Zhotovili jsme podnikatelský plán interního projektu výroby laserových řezacích strojů FeiCut za účelem jeho komplexního vyhodnocení pro majitele společnosti. Podnikatelský plán byl zásadním dokumentem pro případné pokračování v projektu. Na základě výsledků podnikatelského plánu jsme dále vypracovali dvojjazyčnou prezentaci, která byla použita naším klientem na valné hromadě společnosti.

Číst více
item header image

Případová studie:
Mevos s.r.o. - Podnikatelský plán pro navázání strategického partnerství s veřejným subjektem

Vypracovali jsme podnikatelský plán podniku na zpracování biomasy pro posouzení strategické spolupráce našeho klienta s veřejným subjektem v zahraničí. Na základě podnikatelského plánu bylo následně možné přejít ke společné realizaci veřejně prospěšného projektu a ekonomicky životaschopného projektu.

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
YETI SnowMX - Prezentace záměru pro výrobce za účelem získání výhradní distribuce

Vytvořili jsme prezentaci v angličtině, díky které mohl klient získat právo výhradní distribuce sněžných pásů YETI SnowMX renomovaného amerického výrobce do celé Evropy.

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.