footer

Pavel Forst - Dobrovolná registrace podnikatele k DPH

Vypracovali jsme podnikatelský plán pro finanční úřad, který zajistil dobrovolnou registraci podnikatele jako plátce DPH.

Pan Forst nás oslovil z prostého důvodu – potřeboval vypracovat podnikatelský záměr pro finanční úřad z důvodu dobrovolné registrace jako plátce DPH. Jeho zákazníci se ve značné míře skládali z plátců DPH, tudíž se jednalo o logický krok. Svůj požadavek konzultoval na příslušném finančním úřadě, kde mu byla stanovena podmínka doložit jeho podnikatelský záměr ve formě podnikatelského plánu. Na základě tohoto dokumentu došlo k posouzení celé žádosti a rozhodnutí o udělení statusu plátce daně z přidané hodnoty.

 

Zpracování podnikatelského plánu dle podmínek FÚ bylo zásadní pro povolení registrace podnikatele k DPH. Díky letitým zkušenostem s tímto typem podnikatelských plánů jsme pro klienta zajistili bezproblémovou registraci jako plátce daně z přidané hodnoty, která je pro něj z hlediska budoucího rozvoje jeho podnikání zásadní.

image of class

Důvodem pro zpracování podnikatelského plánu bylo dokázat finančnímu úřadu, že má podnikatel fungující byznys, dostatečné tržby a pravidelný přísun zakázek. Důležitou skutečnost zde hrál předpoklad, kdy většina zákazníků podnikatele byla firemní klientela, z nichž většinu tvořili plátci DPH. Z tohoto důvodu by bylo tedy pro pana Forsta značně nevýhodné nebýt plátcem DPH. Pro schválení dobrovolné registrace k DPH bylo však finančnímu úřadu zapotřebí doložit podnikatelský plán, který přehledně představí podnikatelskou činnost, uvede hlavní důvody pro registraci k DPH a nakonec vše shrne do přehledně zpracovaného finančního plánu s výhledem několika let.  

Získání potřebných informací proběhlo v rámci několika málo dní a poté jsme ihned přešli k vypracování samotného podnikatelského plánu dle požadavků finančního úřadu. Podnikatelský plán jsme dodali v kvalitě požadované FÚ i termínu požadovaném klientem.

Z výsledku ve formě podnikatelského záměru jsem byl mile překvapen, takovou úroveň jsem nečekal. Nemám, co bych vytkl, můžu vás jen doporučit. Každému, kdo nemá čas či schopnosti zpracovat podklady k podnikání k jakémukoliv účelu v kvalitní formě, bych vaše služby doporučil.


Podnikatel

component image

Mám zájem o podobný projekt

component image

Chci zpracovat podnikatelský plán

loading image loader image
item header image
image of a man

Případová studie:
Mazepa s.r.o. - Získání bankovního úvěru pro rozvoj firmy

Pro realizaci podnikatelského záměru, který spočíval v odkupu a následném rozvoji existujícího areálu stavebnin, bylo potřeba zajistit bankovní úvěr.

Číst více
item header image

Případová studie:
Mevos s.r.o. - Podnikatelský plán pro navázání strategického partnerství s veřejným subjektem

Vypracovali jsme podnikatelský plán podniku na zpracování biomasy pro posouzení strategické spolupráce našeho klienta s veřejným subjektem v zahraničí. Na základě podnikatelského plánu bylo následně možné přejít ke společné realizaci veřejně prospěšného projektu a ekonomicky životaschopného projektu.

Číst více
image of a man

Případová studie:
Developerský projekt_Gard Invest-Polyfunkční dům

Připravili jsme kompletní podklad pro jednání s bankou o investičním úvěru pro developerský projekt výstavby polyfunkčního domu umístěného na vlastním pozemku developera v širším centru Prahy. Součástí podnikatelského plánu pro celý developerský projekt bylo i detailnější rozpracování fungování dvou nájemních provozů - fitness centra a hotelu.

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.