footer

Mevos s.r.o. - Podnikatelský plán pro navázání strategického partnerství s veřejným subjektem

Zpracovali jsme podnikatelský plán pro získání strategického zahraničního partnera ve formě veřejného subjektu

S podnikatelským záměrem přišla společnost Mevos spol. s r.o., která má několikaleté zkušenosti se zajištěním komplexních služeb při inženýrské a finanční přípravě staveb v ČR i zahraničí a také zkušenosti z oblasti developmentu v tuzemsku či Evropě. Společnost se v zahraničí specializuje především na oblast Balkánu (hlavně Srbsko a Bosna a Hercegovina), kde stála u přípravy i realizace mnoha projektů ve spolupráci s veřejným sektorem. Díky svým zkušenostem byla společnost nyní oslovena veřejným subjektem ze zahraniční za účelem vytvoření společného podniku výroby topiva z biomasy pro tamější teplárnu.

image of class

Účelem podnikatelského plánu bylo vyhodnotit a dokázat, že je projekt zajištění výroby topiva z biomasy ekonomicky proveditelný a stabilní. Spolupráce našeho týmu s klientem trvala několik týdnů, během kterých jsme postupně zpracovali například výrobní a prodejní plán, prognózu tržeb, plán pracovního kapitálu (zejména bylo důležité správně spočítat vázání kapitálu v zásobách) nebo plán cashflow.
Pro získání základních informací o plánovaním projektu nám jako podklad sloužila podrobně vypracovaná tržní studie. Na základě této analýzy trhu došlo ke stanovení zásadních vstupních předpokladů týkajících se výroby, následného prodeje i místních tržních specifik.
Nejdůležitějším milníkem zpracování tohoto podnikatelského plánu, resp. studie proveditelnosti, byla tvorba důkladného výrobního plánu, na jehož základě byl poté zpracován plán odbytu, pracovního kapitálu (to jsou zásoby, pohledávky a závazky) a prognóza tržeb. Veškeré zásadní předpoklady jsme aktivně konzultovali s klientem, který vstupní informace ověřoval se specialisty na lokálním trhu.

Precizní zpracování podnikatelského plánu bylo jednou z podmínek pro zahájení společné spolupráce obou subjektů na daném projektu. Díky našim zkušenostem jsme připravili kvalitní byznys plán pro strategického partnera, díky kterému náš klient doložil své kvality a zkušenosti a také celkovou ekonomickou výhodnost společného projektu.

Naše spolupráce na tvorbě podnikatelského plánu probíhala perfektně. Veškeré podmínky byly dodrženy a s výstupem jsem velmi spokojena. Jednání s partnerem zatím stále probíhají, z hlediska podnikatelského plánu se nevyskytly žádné připomínky.

Iva Vojtová
jednatel

component image

CHCI INVESTOVAT DO TÉTO FIRMY

component image

CHCI INVESTOVAT DO TÉTO FIRMY

loading image loader image
item header image
image of a man

Případová studie:
Mazepa s.r.o. - Získání bankovního úvěru pro rozvoj firmy

Pro realizaci podnikatelského záměru, který spočíval v odkupu a následném rozvoji existujícího areálu stavebnin, bylo potřeba zajistit bankovní úvěr.

Číst více
image of a man

Případová studie:
Developerský projekt_Gard Invest-Polyfunkční dům

Připravili jsme kompletní podklad pro jednání s bankou o investičním úvěru pro developerský projekt výstavby polyfunkčního domu umístěného na vlastním pozemku developera v širším centru Prahy. Součástí podnikatelského plánu pro celý developerský projekt bylo i detailnější rozpracování fungování dvou nájemních provozů - fitness centra a hotelu.

Číst více
item header image
image of a man

Případová studie:
FeiCut - Podnikatelský plán a prezentace interního projektu high-tech firmy

Zhotovili jsme podnikatelský plán interního projektu výroby laserových řezacích strojů FeiCut za účelem jeho komplexního vyhodnocení pro majitele společnosti. Podnikatelský plán byl zásadním dokumentem pro případné pokračování v projektu. Na základě výsledků podnikatelského plánu jsme dále vypracovali dvojjazyčnou prezentaci, která byla použita naším klientem na valné hromadě společnosti.

Číst více
Nejste si jistí, co je pro vás to pravé?

Kontaktujte nás nebo si prohlédněte podnikatelské záměry pro začínající podnikatele.